نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد را در تصاویر مشاهده می کنید. این نوزاد از بدو تولد زبان بسیار بزرگی به اندازه زبان گاو داشت و نمی توانست زبان خود را به طور کامل در دهان پش ببرد و همیشه نصف زبانش بیرون بود.

 

کودکی که به دلیل یک نقص ژنتیکی با زبان بزرگ متولد شده بود و نمی توانست بخندد با جراحی به زندگی عادی بازگشت و خندید. پیسلی موریسون جانسون در داکوتای شمالی در آمریکا با یک نقص ژنتیکی متولد شد و از بدو تولد پزشکان نگران مشکلات تنفسی وی بودند.

 

وی تحت شرایط خاصی در دستگاه تنفسی و با ماسک اکسیژن به زندگی ادامه داد.حتی برای تغذیه وی از طریق لوله به وی غذای مورد نیاز داده می شد و تا شش ماهگی تحت نظر بود.این نقص ژنتیکی از هر یازده هزار تولد در جحان یک مورد رخ می دهد و همه نوزادان با مشکلات تنفسی و تغذیه و تکلم مواجه هستند.

 

در جراحی نخست مشکل پیسلی حل شد اما رشد زبانش ادامه یافت و متوقف نشد و باز برای وی مزاحمت ایجاد می کرد.در شش ماهگی پزشکان باعمل جراحی دوم این زبان بزرگ و مزاحم را کوتاه کردند و این کودک توانست بروی والدین خود لبخند بزند.اکنون پزشکان امیدوارند که به تدریج با رشد بیشتر بچه تناسب اندازه زبانش اب دهان وی برقرار شود.در غیر اینصورت عمل  جدیدی برروی زبان وی انجام خواهد شد.

 

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

 

نوزادی که بزرگترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

جدیدترین مطالب