نوزاد دو چهره خارق العاده ترین انسان جهان + تصاویر

نوزاد دو چهره خارق العاده ترین انسان جهان + تصاویر

نوزاد دو چهره خارق العاده ترین انسان جهان

نوزاد دو چهره هندی به تازگی متولد شده است. این نوزادان به هم چسبده یکی از عجیب ترین تولد های بشری بود. این نوزاد دو چهره دقایقی پس از تولد فوت کرد. در گجرات هند نوزادی به دنیا آمده که دارای دو چهره می باشد و گویی صورت دو نفر در چهره وی حک شده است.

نوزاد دو چهره خارق العاده ترین انسان جهان + تصاویر

این نوزاد دو قلو دارای یک بدن و دو صورت است که در اعضای بدنشان با هم مشترک و اما دو صورت دارند. این نوزادان دو قلو فقط شش دقیقه زنده ماندند و بعد از تولد فوت کردند. نکته مهم این نوزادان داشتن دو صورت در یک کله است که در واقع دو صورت دیده می شود.

نوزاد دو چهره خارق العاده ترین انسان جهان + تصاویر

گاهی نوزادن دو قلو با این مشکل بدنیا می آیند و ناگزیر باید تحت عمل جراحی قرار باید بگیرند. این نوزادان به هم چسبده یکی از عجیب ترین تولد های بشری بود.

 

نوزاد دو چهره خارق العاده ترین انسان جهان

جدیدترین مطالب