hpv

الفبا

نیم نگاهی به گذشته

hpv

پسر نوجوان برای تفریح با دوست دخترش به وسط اقیانوس رفتند

پسر نوجوان برای تفریح با دوست دخترش به وسط اقیانوس رفتند

پسری که برای گردش و تفریح با دوست دخترش با قایق به وسط اقیانوس رفتند

 

پسر نوجوان برای تفریح با دوست دخترش به وسط اقیانوس رفتند.

پسر نوجوان برای تفریح با دوست دخترش به وسط اقیانوس رفتند

این پسر نوجوان با دوست دخترش و تعداد دیگری از دوستانش با قایق کوچک پدرش به وسط اقیانوس رفتند و حادثه بدی را تجربه کردند. این پسر نوجوان برای گردش در آب‌های فرنچ ریویرا قایق 1.2 میلیون پوندی پدرش را قرض گرفت.

پسر نوجوان برای تفریح با دوست دخترش به وسط اقیانوس رفتند

این پسر که فقط با نام لوکاس شناخته شده است، قایق پدرش را با 4 دوست خود به آب‌ها برد و در حین خوش‌گذرانی با بردن قایق به قسمت‌های کم عمق آب با صخره‌های سنگی برخورد کردند که سطح آب در آن فقط 60 سانتیمتر بود.

پسر نوجوان برای تفریح با دوست دخترش به وسط اقیانوس رفتند

هر 5 نفر نوجوانان موفق شدند از قایق بدون صدمه جدی بیرون بیایند اما این قایق بود که به شدت آسیب دیده بود و خسارت سنگینی به آن وارد شده بود.

 

پسر نوجوان برای تفریح با دوست دخترش به وسط اقیانوس رفتند

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب