پیرترین نوزاد جهان به دنیا آمد + تصاویر

پیرترین نوزاد جهان به دنیا آمد + تصاویر

نوزاد عجیب الخلقه با بدن پیر و پوست پر از چین و چروک به دنیا آمد

 

پیرترین نوزاد جهان به دنیا آمد. این نوزاد که تصاویرش را می بینید پیرترین نوزادی است که تاکنون به دنیا آمده و شکل اندام های بدن این نوزاد مثل یک پیرمرد 100 ساله است. این نوزاد به سندروم پیری زودرس مبتلا است . پرمویی و پست پر از چین و چروک این نوزاد خبر از بیماری پیری زودرس می دهد.

پیرترین نوزاد جهان به دنیا آمد + تصاویر

پیرترین نوزاد جهان به دنیا آمد + تصاویر

پیرترین نوزاد جهان به دنیا آمد + تصاویر

 

پیرترین نوزاد جهان به دنیا آمد + تصاویر

جدیدترین مطالب