لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

چشم های این دختر داخل بدن دیگران را می بینید + تصاویر

چشم های این دختر داخل بدن دیگران را می بینید + تصاویر

چشم های این دختر داخل بدن دیگران را می بینید

دختر روسی به نام ناتاشا چشم های خارق العاده ای دارد و او با چشم های خود داخل بدن دیگران را می بینید. چشم های این دختر اشعه ایکس دارد و همانند دستگاه سونوگرافی می تواند داخل بدن هر فردی را ببیند. ناتاشا در روسیه باعنوان دختری با اشعه ایکس در چشمش مورد ستایش قرار کرفته است . او دارای توانایی خارق العاده ایی است.

چشم های این دختر داخل بدن دیگران را می بینید + تصاویر

ناتاشا در سال 1987 در روسیه به دنیا آمد… او الان 30 سال دارد. ناتاشا در روسیه با عنوان دختری با اشعه ایکس در چشم مورد ستایش قرار گرفته است. او دارای توانایی خارق العاده است.

چشم های این دختر داخل بدن دیگران را می بینید + تصاویر

او می گفت تنها چیزی که من باید یاد بگیریم اسم هر اندام است و در مورد چگونگی کار کردن هر اندام و تشخیص بیماری چیزی نمی دانم.او به مادرش می گفت که در شکم تو دو لوبیا و یک چیزی شبیه لوله می بینم که منظورش دو کلیه و روده مادرش بود!

چشم های این دختر داخل بدن دیگران را می بینید + تصاویر

چشمان عجیببه گفته ناتاشا و پدر و مادرش توانایی های غیر معمول او در سن 10 سالگی کشف شد. در سال 2004 ناتاشا توسط مطبوعات انگلیسی به لندن دعوت شد و پرسش ها و آزمایشات متفاوتی در مورد تونایی هایش از او شد که در تمامی این امتحانات موفق شد ناتاشا در همان سال در دانشگاه دولتی مسکو وارد گروه پزشکی شد او در حال حاضر در مرکز مسکو برای تشخیص بیماری های خاص کار می کند.

جدیدترین مطالب