لاغری

لاغری

hpv

hpv

کشف اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم

کشف اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم

کشف اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم

هایبل یکی از فرزندان حضرت آدم بود که به دست برادرش قابیل کشته شد دانشمندان در یک اکتشاف بزرگ اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم را کشف نموده اند این جمجمه در اسپانیا کشف شده است با هم به جرئیات این اکتشاف بزرگ می پردازیم.

 

جمجمه هابیل (فرزند حضرت آدم)

این جمجمه در منطقه “لوس هویسوس” اسپانیا کشف شده که قدمت این سرزمین به صدها هزار سال برمی گردد.

 

به گزارزش سماتک به نقل از روزنامه کویتی “الانباء”؛ باستان شناسان به جمجمه ای دست پیدا کردند که معتقدند مربوط به اولین انسانی است که روی زمین کشته شده است.

 

بر پایه این گزارش؛ این جمجمه در منطقه “لوس هویسوس” اسپانیا کشف شده که قدمت این سرزمین به ۴۳۰هزار سال برمی گردد. این جمجمه آثار دو ضربه روی آن دیده می شود که از یک شی واحدی مانند سنگ یا چوب به وجود آمده است.

 

باستان شناسان با توجه به آثار این جمجمه و قدمت آن به این نتیجه رسیده اند که این جمجمه مربوط به اولین مقتول روی زمین یعنی هابیل فرزند حضرت آدم (ع) است.

 

جمجمه هابیل (فرزند حضرت آدم)

کشف اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم

کشف اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم

جمجمه هابیل (فرزند حضرت آدم)

کشف اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم

کشف اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم

جمجمه هابیل (فرزند حضرت آدم)

کشف اسکلت و جمجمه هابیل پسر حضرت آدم

جدیدترین مطالب