کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد

نجات هر جانداری باعث ایجاد یک حس خوب برای هرکسی میشه. حال ناجی اگر یک کودک باشد و نجات داده شده یک بچه گربه باشد موضوع جالبتر میشه.

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

هیچ کس به خودش زحمت نمی داد بایستد و به این بچه گربه زشت و بدشکل که روزهای پر از مصیبت و بدبختی خود را در خیابان های استانبول می گذراند کمک کند.

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

این بچه گربه آنقدر زشت بود که مردم حتی از دیدن آن هم وحشت می کردند تااینکه یک دختر بچه شجاع و مهربان هفت ساله زندگی او را برای همیشه عوض کرد…

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

دخترک گربه را بین قوطی های زباله پیدا کرد در حالی که گرسنه بود، سوء تغذیه داشت و نومیدانه در انتظار محبت بود. او بچه گربه را به خانه برد و از پدرش خواهش کرد هرکاری برای نجات این گربه بدبخت بکند.

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

آن ها گربه را فورا به دامپزشکی بردند و داروهای مناسب برایش تهیه کردند و حتی او را جراحی کردند. حالا این گربه نه تنها متفاوت به نظر می رسد بلکه یک زندگی متفاوت هم دارد. مردم نام او را «Gülümser» به معنای کسی که همیشه لبخند می زند، گذاشته اند.

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

کودک هفت ساله ناجی بچه گربه زشت شد + تصاویر

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب