لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

1 ساعت اقامت در این اتاق اعصاب و روان را بهم می ریزد

1 ساعت اقامت در این اتاق اعصاب و روان را بهم می ریزد

1 ساعت اقامت در این اتاق اعصاب و روان را بهم می ریزد. این اتاق به گونه ای طراحی شده است که اگر یک ساعت در آن بمانید روانی و راهی تیمارستان می شوید.

 

پاتریک پاریش طراح این مبلمان غیر عادی است. این مبلمان بصورت مفتول های سیاه رنگ طراحی شده اند و در اتاقی به همین شکل قرار داده شده اند. حتی  کاراکتر هایی که در اتاق حاضر هستند نیز لباسی مشابه به تن کرده اند و باعث خلق صحنه ای با تاثیر دراماتیک روی بیننده شده اند.

 

این اتاق به علت دارا بودن خطوط موازی بسیار در مبلمان و دیواره ها، می تواند چشمان افرادی را که در آن به مدت طولانی حاضر باشند را به شدت اذیت کرده و موجب بر هم ریختن اعصاب و روان افراد شود!

1 ساعت اقامت در این اتاق اعصاب و روان را بهم می ریزد

1 ساعت اقامت در این اتاق اعصاب و روان را بهم می ریزد

1 ساعت اقامت در این اتاق اعصاب و روان را بهم می ریزد

 

 

 

جدیدترین مطالب