لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

ساخت هواپیمای هیجان انگیزی که دور تا دور آن شیشه است

ساخت هواپیمای هیجان انگیزی که دور تا دور آن شیشه است

ساخت هواپیمای هیجان انگیزی که دور تا دور آن شیشه است.

سقف این هواپیما به پنل های خورشیدی مجهز بوده و با دوربین هایی که روی بدنه هواپیما نصب می شوند، دید 360 درجه ای را از محیط به مسافران می بخشد. مسافران این هواپیمای خصوصی به خوبی می توانند شاهد فضای بیرونی محیط باشند.

 

ساخت هواپیمای هیجان انگیزی که دور تا دور آن شیشه است

 

در این هواپیما می توان شاهد ابر، آسمان، جنگل یا همه فضاها و مکان های روی زمین بود.

 

ساخت هواپیمای هیجان انگیزی که دور تا دور آن شیشه است

ساخت هواپیمای هیجان انگیزی که دور تا دور آن شیشه است

 
در شب هنگام نیز می توان قادر به رویت فضاهای اطراف بود.حذف پنجره یا دیوارهای اطراف این هواپیما باعث شده تا وزن آن کاهش یافته و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.

 

ساخت هواپیمای هیجان انگیزی که دور تا دور آن شیشه است

ساخت هواپیمای هیجان انگیزی که دور تا دور آن شیشه است

 
داخل این هواپیما مجهز به امکاناتی است که می تواند فضاهای دلخواه مسافران را روی سقف هواپیما منعکس کرده یا به برگزاری کنفرانس های مختلف و بازتاب تصاویر آنها روی دیوارهای نامرئی هواپیما پرداخت.

 

 

 

جدیدترین مطالب