لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

منفورترین غذاهایی که محبوب مردم چین است + تصاویر

منفورترین غذاهایی که محبوب مردم چین است + تصاویر

غذاهای محبوب مردم چین که ایرانیان از آنها متنفرند. در اکثر کشورها غذاهایی وجود دارد که برخلاف آنکه برای مردم آن کشور  غذایی لذیذ شمرده می شود برای مردم دیگر کشورها آن غذا چندش آور و منفور تلقی می شود. شاید سلیقه ها در انتخاب غذاهای محبوب بسیار متفاوت باشد، بسیاری از مردم دنیا ذائقه های غذایی متفاوتی دارند. شاید غذایی که در یک کشور محبوب است در کشور دیگری چندش آور به نظر برسد ، اما نکته مهم آنست که تقریبا تمامی ایرانی ها از غذاهای محبوب چینی ها متنفر هستند!

 

منفورترین غذاهایی که محبوب مردم چین است + تصاویر

منفورترین غذاهایی که محبوب مردم چین است + تصاویر

منفورترین غذاهایی که محبوب مردم چین است + تصاویر

منفورترین غذاهایی که محبوب مردم چین است + تصاویر

 

 

 

جدیدترین مطالب