قرص لاغری

قرص لاغری

hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

وحشتناک ترین مار کبری با 2 سر عجیب و غریب

وحشتناک ترین مار کبری با 2 سر عجیب و غریب

یک مار کبری با 2 سر عجیب و غریب در یکی از مزارع چینی کشف شد. این مار توسط یک کشاورز کشف شده است و این مارها عمر کوتاهی دارند. مرد کشاورزی در مزرعه اش در یکی از روستاهای جنوب چین موفق به کشف مار کبری با دو سر شد.

 

این مار کبری سمی در مزرعه ای در یولین، جنوب چین پیدا شده که دارای دو سر است و هر یک از سرها با یکدیگر مبارزه می کنند و سعی می کنند یکدیگر را بخورند. این کبری جهش یافته در مدت ده روز پس از پیدا شدن به این اندازه رشد کرده است. مارهای کبری در چین به طور کلی بین 1.2 تا 1.5 متر رشد میکنند و عمر کوتاهی دارند.

وحشتناک ترین مار کبری با 2 سر عجیب و غریب

وحشتناک ترین مار کبری با 2 سر عجیب و غریب

وحشتناک ترین مار کبری با 2 سر عجیب و غریب

وحشتناک ترین مار کبری با 2 سر عجیب و غریب

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب