نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مشتریان این رستوران پول غذا را به در و دیوار می چسبانند

مشتریان این رستوران پول غذا را به در و دیوار می چسبانند

یک رستوران در آلسکا وجود دارد که در آن مشتریان پس از صرف غذا و پرداخت صورتحساب به صاحب رستوران یک اسکناس هم به یادگار به دیوارهای رستوران می چسبانند و خاطرات خود را روی این اسکناس می نویسند.

مشتریان این رستوران پول غذا را به در و دیوار می چسبانند

طبق گفته صاحب این رستوران در اوایل دهه 80 میلادی اولین نفر به عنوان یادگاری اسکناسی را به دیوار چسباند و از آن پس هر روز حداقل 1 اسکناس به دیوار چسبانده شده است تا به امروز که همه جا با این یادگاری های ارزشمند پر شده است.

مشتریان این رستوران پول غذا را به در و دیوار می چسبانند

وقتی وارد رستوران می شویم بیشتر چشممان به تابلوی قیمت و البته تبلیغات مختلفی می خورد که به دیوارها چسبیده شده اند و غذاهای گوناگون را به شما نشان می دهند ولی در رستوران نمکی آلاسکا قضیه طور دیگری است.

 

سال هاست که گردشگران وقتی از آلاسکا عبور می کنند حتما سری هم به رستوران “نمکی” می زنند که دکوراسیون عجیب و غریبی در آن دیده می شود که مشتریان در طول چند دهه آن را به وجود آورده اند.

 

در این رستوران جمع و جور همه دیوارها با پول و اسکناس های مختلف پوشیده شده است و بر روی همه این اسکناس ها نیز نوشته ای دیده می شود که مردم یادداشت کرده و سپس به دیوار چسبانده اند.

 

 

 

جدیدترین مطالب