نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مرد دختر بازی که در خیابان ترافیک 1 ساعته درست کرد

مرد دختر بازی که در خیابان ترافیک 1 ساعته درست کرد

این مرد دختر باز عربستانی به دلیل قرار داشتن با دوست دخترش و با وجود تایم کمی که داشت اقدام به شستن اتومبیل پورشه گران قیمت اش در خیابان کرد و ترافیک 1 ساعته به راه انداخت.

مرد دختر بازی که در خیابان ترافیک 1 ساعته دست کرد

یک میلیونر عربستانی برای شسته شدن پورشه اش در یکی از شلوغ ترین خیابان های لندن،بی نظمی ای در این خیابان به وجود آورد و کسانی که این پورشه را می شستند حدود یک ساعت در این خیابان در حال شستن خودروی او بودند.

 

یک میلیونر عربستانی که پورشه اش را برای شست و شو در یکی از شلوغ ترین خیابان های لندن قرار داده بود،نظم خیابان را بهم ریخت و ترافیکی را ایجاد کرد که منجر شد خودروهای دیگر از خط خود خارج شوند.

مرد دختر بازی که در خیابان ترافیک 1 ساعته دست کرد

صاحب پورشه که گویی تازه از عربستان به لندن رسیده بود و برای پاک کردن گردوخاک راه، پورشه اش را در این خیابان قرار داده بود، می توانست خودرو اش را در مکانی مناسب تر ببرد اما انگار تمایل زیادی داشت که در مکان عمومی و یکی از شلوغترین خیابان های لندن این کار انجام شود.

جدیدترین مطالب