لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

دختر 18 ساله هندی با یک سگ ولگرد ازدواج کرد

دختر 18 ساله هندی با یک سگ ولگرد ازدواج کرد

داماد چهارپا “شِرو” نام دارد و توسط پدر عروس انتخاب شده است. منگلی موندا، دختر 18 ساله هندی، با یک سگ ولگرد ازدواج کرد. این ازدواج یک سنت قبیله ای است که برای دفع طلسم شیطانی انجام شده است.

ریش سفیدان قبیله در ایالت جارکند هند، ترتیبات انجام این وصلت را فراهم کردند. منگلی اول دو دل بود که آیا با سگ ازدواج کند یا نه، اما بعد و با این امید که این وصلت، طلسم بدشگون را از قبیله‌اش دور کند، به ازدواج رضایت داد.

داماد چهارپا “شِرو” نام دارد و توسط پدر عروس انتخاب شده است. مراسم ازدواج منگلی و شرو، هفته پیش، 30 آگست، در یک روستای دور افتاده در ایالت جارکند و با حضور اعضای قبیله، ریش سفیدان روستا و بستگان عروس انجام شد. گزارشی از حضور احتمالی نزدیکان داماد در این مراسم منتشر نشده است.

 

 دختر 18 ساله هندی با یک سگ ولگرد ازدواج کرد

 دختر 18 ساله هندی با یک سگ ولگرد ازدواج کرد

 

 

 

جدیدترین مطالب