لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

مردم جوامع مختلف همواره به دنبال تغییر در زندگی هستند و این بار یک پسر جوان از دختر مورد علاقه اش در کنار کیوسک پلیس خواستگاری کرد و جواب بله را از عروسش گرفت این 2 جوان بعد از مراسم همدیگر را در آغوش گرفتند و بر لبان هم بوسه ای عاشقانه زدند.

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

گاهی طرفداران سریالهای تلویزیونی تحت تاثیر فیلم قرار گرفته و تصمیم می گیرند مراسم خواستگاری خود را مانند سریال دوست داشتنی خود صحنه سازی نموده و بدین روش نامزد اینده خود را واقعا حیرت زده نمایند.یکی از جوانان تصمیم گرفته کنار کیوسک پلیس از دختر مورد علاقه خود”بله”را دریافت نماید.

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

 یکی از طرفداران پرو پا قرص سریال علمی و تخیلی”دکتر هو”به روش جالب به خواستگاری نامزد اینده خود رفته است.وی سعی نمود همانند سریال دوست داشتنی خود مراسم خواستگاری خود را رویایی برگزار نماید.

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

مراسم در اتاقکی کوچک به نام “تاردیس”برگزار گردید.تاردیس یکی از رکن های مهم و اساسی سریال دکتر هو است.این کیوسک شباهت زیادی به کیوسک پلیس دارد اما داخل ان شبیه یک سفینه فضایی است.

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

غالبا افرادی که وارد این کیوسک می شوند یک جمله مشترک بر زبان می اورند:”داخل آن بزرگتر از بیرون آن است”.در سریال دکتر هو تاردیس دارای راهروها و اتاقهای بزرگی است. بیل سیندریچ حدود دو ماه وقت صرف نمود تا تاردیسی مشابه سریال دکتر هو بسازد با این تفاوت که بر سر در ان جمله:آیا با من ازدواج می کنی؟”را نوشته بود.

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

آقای بیل که تصمیم داشت نامزدش را حیرت زده نماید چشم بسته او را جلو تاردیس اورد و سپس نامزدش چشمانش را گشود و شوهرش بیل را مشاهده نمود که دو زانو زده و به وی پیشنهاد ازدواج می دهد.هنگامی که خانم جواب بله را داد حلقه ازدواج را در انگشتان خود نمود و سپس گردنبند طلایی را را در گردن انداخت و سپس همه خانواده یک دفعه دوروبر او را گرفتند و شادی مراسم چندین برابر شد.سپس خانم درب تاردیس را گشود و داخل کیوسک رویایی و نورانی رفت و سپس بیرون آمد.

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

مراسم جالب خواستگاری در کنار کیوسک پلیس + تصاویر

 

 

 

منبع: سماتک

 

 

جدیدترین مطالب