لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

کباب کردن لاشه شتر درسته به وزن 450 کیلوگرم + تصاویر

کباب کردن لاشه شتر درسته به وزن 450 کیلوگرم + تصاویر

کباب کردن لاشه شتر درسته به وزن 450 کیلوگرم در چین انجام شد. اگرچه برخي رسانه ها به اين خبر واکنش منفی نشان داده و آن را غير طبيعی دانستند اما تقسيم کردن گوشت اين شتر در ميان مردم عادی بدون دريافت هيچ پولی، نتيجه کباب کردن شتر بود.

کباب کردن لاشه شتر درسته به وزن 450 کیلوگرم + تصاویر

چينی ها به انجام دادن کارهای عجيب معروف هستند. بنابراين هر بار که خبري غيرعادی از جهان به گوشمان می رسد بايد منتظر باشيم که سروکله چينی ها در ان پيدا شود.

کباب کردن لاشه شتر درسته به وزن 450 کیلوگرم + تصاویر

اينبار هم خبر به سيخ کشيدن يک شتر 450 کيلويي در اين کشور تيتر يک بسياري از خبرگزاری ها شد. اين شتر بخت برگشته با يک سيخ عظيم و با کمک گرفتن از جرثقيل بر روي کوره اي بسيار بزرگ سوخاري شده و مدتي بعد هم توسط جمعيت مشتاقي که براي ديدن اين صحنه جمع شده بودند، خورده شد.

 

 

جدیدترین مطالب