لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اقدام جالب یک هنرمند زن در جمع آوری کمک های خیریه برای حیوانات

اقدام جالب یک هنرمند زن در جمع آوری کمک های خیریه برای حیوانات

یک زن هنرمند برای اینکه مردم بیشتر به حیوانات کمک کنند دست به اقدامی جنجالی و جالب زد و باعث شد کمک های نقدی مردم برای حمایت از حیوانات افزایش یابد. معمولا حضور خانم های هنرمند در مراسم جمع اوری کمکهای خیریه بسیار پررنگ است.

اقدام جالب یک هنرمند زن در جمع آوری کمک های خیریه برای حیوانات

حضور آن ها باعث پرشورتر مراسم می گردد. آن ها با شیرینکاری های خود در برابر مراجعه کنندگان بر جذابیت مراسم می افزایند. به گزارش سماتک این بار خانم هنرمند در حمایت از حقوق حیوانات خود را داخل قفس زندانی نمود تا در اسارت خرسی باشد که او در دست گرفته است.

اقدام جالب یک هنرمند زن در جمع آوری کمک های خیریه برای حیوانات

خانم جمیما خان از جمله هنرمندانی بود که خود را داخل قفسی جای داد تا در دستان خرس قرار گیرد و برای سازمان “یونیسف هالووین بال” درلندن کمکهای خیریه برای حیوانات جمع نماید. او ضمن قرار دادن تصاویری از خود در تویتر به مراسم مهیج اشاره نمود که داخل قفس توسط خرس های بزرگ اسیر شده بود. برخی دیگر از هنرمندان نیز در این مراسم شرکت جسته بودند.

 

 

 

جدیدترین مطالب