نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین برگزار شد. دخترانی که مایل به شرکت در این مسابقات بودند تصاویر خود را به یک شبکه ی اجتماعی روسی فرستادند. بیش از 60000 نفردر این مسابقه شرکت کردند که از میان آنها 10 نفر توسط کاربران اینترنت انتخاب شدند. جشن تولد 2015 شامپاین در بالاکلاوا گرفته شد که همزمان با آن یک مسابقه ی زیبایی نیز برگزار شده است.

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

جشنواره انتخاب دختر شایسته شامپاین + تصاویر

 

 

 

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب