hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

دختر دانشجویی که قاشق فلزی را بلعید

دختر دانشجویی که قاشق فلزی را بلعید

یکی از دانشجویان 22 ساله که مشغول خوردن بستنی با قاشق بود پس از یک اتفاق غیر قابل پیش بینی قاشق فلزی بستنی را بلعید. دانشجوی دختر 22 ساله چینی در حال برگشت به اتاق خود در خوابگاه بود که ناگهان کسی او را به سمت جلو هل داد.

دختر دانشجویی که قاشق فلزی را بلعید

این دانشجو که در حال خوردن بستنی بود، بعد از شوخی دوستش به طور تصادفی قاشق فلزی 14 سانتی متری را بلعید. بعد از این حادثه، دانشجوی جوان را به بیمارستان منتقل کردند و طی رادیولوژی صورت گرفته از معده وی، قاشق بطور کامل مشخص شد. 

 

در ادامه، گروه پزشکی با یک سیم که از طریق دهان وارد معده و شکم او می‌شد، توانستند این قاشق را بیرون بکشند. این عمل حدود 10 دقیقه طول کشید. گروه پزشکی بیمارستان اظهار کردند که این جوان خوش‌شانس دچار خونریزی داخلی نشده است.

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب