لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

صیادانی که با شکارشان در فیس بوک جنجال به پا کردند

صیادانی که با شکارشان در فیس بوک جنجال به پا کردند

صیادانی که با شکارشان در فیس بوک جنجال به پا کردندماهی اوپا یکی از نایاب ترین و گران ترین ماهی های موجود است که اکثر صیادان ماهر هم حتی موفق به صید یکی از ان ها نمیشوند واگر بشود باید خود را تا اخر عمر یک فرد خوش شانس بداند.

سه صیاد سن دیگویی در حالی که در سواحل کالیفرنیا دنبال یک نوع ماهی تن بودند به صورت اتفاقی موفق به صید ۳ ماهی اوپا میشوند که بی سابقه است.

این سه صیاد بعد از این صید عجیب و غریب عکس این صید را در فیسبوک میگذارند که در ظرف چند روز بیش از ۲۰۰۰ بار به اشتراک گذاشته میشود.

 

صیادانی که با شکارشان در فیس بوک جنجال به پا کردند

ارماندو کاستیلرز و جو لادلو و تراویس ساوالا نام این سه ماهیگیر خوش شانس است که بعد از صید عکسی هم با این سه ماهی ۱۲۰ پوندی می اندازند.

ماهی اوپا که به ماه ماهی هم معروف است از نادر ترین گونه ماهی ها محسوب میشود این ماهی ها به دلیل این که به صورت دسته جمعی حرکت نمیکنند شکارشان بسیار سخت و کم اتفاق می افتد.

به همین دلیل صید ان ها بسیار کم و به صورت اتفاقی است.اکثر کسانی که موفق به صید ماه ماهی میشوند دنبال ماهی تن هستند.

 

 

جدیدترین مطالب