لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

این زوج 42 سال نامزد بودند

این زوج 42 سال نامزد بودند

این زوج 42 سال نامزد بودند و حالا پس از 42 سال تصمیم برای ازدواج و زندگی مشترک گرفتند. خانم و آقای بارکر در سل 1972 با هم آشنا شدند و بعد از یک دوستی 4 هتفه ای آقای بارکر از خانم خواستگاری کرد و جواب مثبت گرفت اما آنها برای قرار گرفتن در محراب ازدواج 42 سال صبر کردند. این زوج علت این کار را عدم عجله برای ثبت ازدواج خود عنوان کردند.

این زوج 42 سال نامزد بودند

آنها میگویند از این نوع زندگی راضی بودند اما به دلیل همه قلبی خانم بارکر در سال گذشته آنها تصمیم گرفتند بالاخره مراسم عروسی را برپا کنند. این مراسم با تولد 82 سالگی عروس خانم همزمان بود. او دو فرزند از ازدواج اولش دارد و از زندگی دومش صاحب فرزندی نشده است. او میگوید بسیار خوشحال است که با مرد رویاهایش ازدواج میکند. آقای بارکر میگوید همیشه به دنبال فرصت مناسبی برای برپایی یک مراسم بوده است اما بیماری همسرش باعث شد تا او از تعلل دست بردارد و رسما داماد شود.

 

این زوج 42 سال نامزد بودند

این زوج 42 سال نامزد بودند

این زوج 42 سال نامزد بودند

 

 

 

 

جدیدترین مطالب