لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

پیرزنی که در فیس بوک دوست قدیمی اش را یافت

پیرزنی که در فیس بوک دوست قدیمی اش را یافت

پیرزنی که در فیس بوک دوست قدیمی اش را یافت.در سالهای نه چندان دور رسم جالبی وجود داشت که جوانان و نوجوانان همسن و سال از سراسر دنیا میتوانستند از طریق نامه برای خود یک دوست مکاتبه ای داشته باشند. این مسئله نه تنها باعث دوستی بین دو نوجوان میشد بلکه باعث میشد فرهنگ های یکدیگر را به خوبی فرا گیرند. گاهی این دوستی ها سالیان درازی ادامه پیدا میکرد. طی همین رسم ذکر شده دو دختر 14 و 15 ساله از انگلستان و امریکا با هم دوست شدند و این رابطه بیش از 70 سال ادامه پیدا کرد.

پیرزنی که در فیس بوک دوست قدیمی اش را یافت

این دو دختر در سال 1947 باهم دوست شدند و در تمام مدت بدون اینکه از نزدیک یکدیگر را ببیند باهم در تماس بودند. اما اکنون بعد از 70 سال این دوستان صمیمی موفق شدند با یکدیگر دیدار کنند.اکنون هردو آنها بیوه هایی 82 و 83 ساله هستند و از اینکه بالاخره توانسته اند با هم ملاقات کنند خوشحالند. گفتنی است رابطه آنها به مدت 10 سال قطع شد اما با ظهور اینترنت و فیس بوک آنها دوباره یکدیگر را پیدا کردند . ملاقات این دو بعد از 70 سال سوژه خوبی برای رسانه ها بود تا در لحظات شیرین آنها شریک شوند.

پیرزنی که در فیس بوک دوست قدیمی اش را یافت

 

 

 

جدیدترین مطالب