لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تصاویری از زنان بی بند و بار در امریکا

تصاویری از زنان بی بند و بار در امریکا

 

مردم امریکا از این زنان نفرت فراوان دارند و از آنان بیزارند.

 

در اینجا برخی از افرادی که از همه بیشتر مورد تنفر مردم آمریکا هستند نشان داده شده است!

 
جالب اینجاست که در بین آنها نشانی از هیچ سیاست مداری پیدا نمی کنید،اغلب آنها چهره هایی هستند که بیشتر در تلویزیون دیده می شوند.

 

 

نادیا سلیمان – Nadya Suleman
او 14 بچه دارد و 6 فرزند اول خود را با لقاح مصنوعی به دنیا آورده است!
او از آن دسته آدم هایی است که از بچه به عنوان ابزاری برای جلب توجه استفاده می کند!

 

تصاویری از زنان بی بند و بار در امریکا

 

هیدی فلیس- Heidi Fleiss
کسانی که هایدی را نمی شناسند او را خانم بسیا موفقی میدانند.
او موقعیت مالی بسیار خوبی دارد اما در آمریکا محبوب نیست و علت آن اعتیادش به مواد مخدر و حمایتش از سقط جنین است!

 

تصاویری از زنان بی بند و بار در امریکا

 

پاریس هیلتون – Paris Hilton
او در تمام دنیا شناخته شده است!

 
روش او برای زندگی همیشه از بحث برانگیزترین موضوعات رسانه هاست. او دست به هر کاری زده تا موفقیت به دست آورد از نویسندگی تا بازیگری،خواندن و مدل شدن اما در هیچ یک موفقیت نبوده است.

 

 

 

جدیدترین مطالب