نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

بدترین شکل تنبیه پسر در خیابان بدست مادرش + تصاویر

بدترین شکل تنبیه پسر در خیابان بدست مادرش + تصاویر

این مادر سنگدل را که در تصاویر مشاهده می کنید بدترین و تحقیر آمیزترین شکل تنبیه را برای پسر جوان خود انتخاب کرده است. تنبیه تحقرآمیز یک نوجوان چینی توسط مادرش، واکنش های بسیاری در فضای مجازی این کشور به همراه داشت.

 

سماتک: یک مادر چینی برای تنبیه نوجوان تنبل خود از شیوه ای عجیب و البته تحقیرآمیز استفاده کرد.تصاویر منتشر شده نشان می دهد مادر چینی با یک دستبند، دست چپ فرزندش را به پای چپ وی بسته و او را مجبور کرد تا در خیابان راه برود.

 

این مادر چینی درباره علت تنبیه پسر 17 ساله اش، به یکی از رهگذرانی که این صحنه را مشاهده می کرد، گفت که فرزندم در خانه تنبل است و کار نمی کند و چندین بار از خانه فرار کرده است.

 

این شیوه تنبیه،‌ واکنش های زیادی در فضای مجازی چین به همراه داشته به طوری که بسیاری از کاربران اینترنتی، این اقدام را اشتباه و مایه تحقیر نوجوان چینی دانستند.

 

تصاویر این اقدام مادر چینی را می توانید در زیر مشاهده کنید:

بدترین شکل تنبیه پسر در خیابان بدست مادرش + تصاویر

بدترین شکل تنبیه پسر در خیابان بدست مادرش + تصاویر

بدترین شکل تنبیه پسر در خیابان بدست مادرش + تصاویر

جدیدترین مطالب