لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

نخستین خانه جنگلی با قابلیت رشد و بزرگ شدن ساخته شد

مجموعه : گوناگون
نخستین خانه جنگلی با قابلیت رشد و بزرگ شدن ساخته شد

دانشمندان یک خانه جنگلی ساخته اند که قابلیت رشد کردن و بزرگ شدن دارد. نخستین‌ خانه درختی زنده دیوار‌هایش از بافت شاخه‌های درختان يا سایر الیاف طبیعی ساخته شده و می‌تواند رشد کند. براي كنترل رشد و انبساط اين خانه ی هوشمند (Fab Tree Hab)، رايانه‌اي تمام تغييرات را كنترل مي‌كند.

نخستین خانه جنگلی با قابلیت رشد و بزرگ شدن ساخته شد

در اين خانه سامانه گرمايشي نيز با بهره‌بردن از نور خورشيد صورت مي‌گيرد.Mitchell Joachim و Javier Arbona معمارانی هستند که اين خانه های درختی را طراحی کرده اند.اين خانه ها ecofriendly  يا دوستدار طبیعت نام دارند.

نخستین خانه جنگلی با قابلیت رشد و بزرگ شدن ساخته شد

 

 

 

جدیدترین مطالب