لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

مجموعه : گوناگون
قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا از میان این قطار ها یک اتوبوس برقی قدیمی فیلادلفیایی و یا یک قطار شهری نیویورکی نیز دیده میشود که به زیبایی این قبرستان افزوده است.

یک جوان امریکایی موفق میشود در جنگل های کارولینای شمالی یک قبرستان قطار پیدا کند که در ان حدود ۷۰ قطار بسیار قدیمی از سراسر امریکا در انجا گذاشته شده است.

این قطارها که روزی پر از مردم بوده است در گوشه ای از یک جنگل برفی رها شده است.همین باعث شده است که این قبرستان حال و هوای خاصی داشته باشد.

این عکس ها توسط یک جوان ۲۴ ساله به نام جانی جو گرفته شده است.

جانی جو درباره این قبرستان میگوید که قبلادر اینجا مردی این قطار ها را تعمیر میکرده است ولی بعد از مرگش سال ها کسی پایش را در این جا نگذاشته بود و به نوعی اینجا گم شده بود.

جانی جو میگوید که بسیار عجیب است که چگونه این قطار ها که اکثرا به هم مثصل شده اند به این نقطه صعب العبور اورده شده اند.

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

قبرستان قطارهای قدیمی در جنگل های کارولینای آمریکا

 

 

 

جدیدترین مطالب