لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

ضربان قلب جنین دختر و پسر چند است + ضربان قلب جنین و جنسیت

ضربان قلب جنین دختر و پسر چند است + ضربان قلب جنین و جنسیت

ضربان قلب جنین دختر و پسر

ضربان قلب جنین دختر و پسر ممکن است با هم تفاوت هایی داشته باشند ضربان قلب جنین دختر را می توان با سونوگرافی شنید همچنین ضربان قلب جنین پسر را در ادامه بیان خواهیم کرد. ضربان قلب جنین و جنسیت با هم رابطه مستقیمی دارند و برخی پزشکان می توانند از روی تعداد ضربان قلب جنین دختر یا پسر بودن او را تشخیص دهند. ضربان قلب جنین دختر و پسر معمولا بین 120 تا 160 ضربه در دقیقه در دوران بارداری است اما در اوایل سه ماهه اول، ضربان قلب جنین کندتر است.

 

بطور متوسط ضربان قلب جنین بین هفته های هفت تا هشت بارداری در سونوگرافی مشخص میشود. در ابتدا ضربان قلب پایین و سپس تا هفته 10 بارداری افزایش می یابد و شاید به 170 ضربه در دقیقه هم برسد اما بعد از آن ضربان قلب جنین کاهش یافته و به 130 ضربه در دقیقه هم می رسد. مطالعه ای در سال 1996 نتایج زیر را به عنوان حداقل ضربان قلب جنین دختر و پسر در سونوگرافی های بارداری اولیه اندازه گیری کرد، که اندازه آن با توجه به قطب جنین متفاوت بود:

ضربان قلب جنین دختر و پسر چند است + ضربان قلب جنین و جنسیت

ضربان قلب جنین دختر بیشتر است یا پسر

– نطفه 2 میلیمتری: 75 ضربه در دقیقه
– نطفه 5 میلیمتری: 100 ضربه در دقیقه
– نطفه 10 میلیمتری: 120 ضربه در دقیقه
– نطفه 15 میلیمتری: 130 ضربه در دقیقه

اگرچه گاهی اوقات ضربان قلب اولیه پایین تر از این اعداد است، اما ضربان قلب آهسته جنین در اوایل بارداری با افزایش احتمال بروز سقط جنین همراه است. پزشکان معمولا برای ضربان قلب آهسته جنین سونوگرافی توصیه می کنند تا سلامت بارداری بررسی شود. متأسفانه، هیچ کاری برای تغییر نتیجه نمی توان انجام داد. سقط جنینی که پس از تشخیص ضربان قلب آهسته اتفاق می افتد گاهی اوقات به این معنی است که نوزاد از ابتدا اختلالات کروموزومی داشته است. ضربان قلب سریعتر از ضربان قلب طبیعی خطر بروز سقط جنین یا سایر نتایج منفی را به همراه ندارد. شواهدی وجود ندارد که میزان ضربان قلب نرمال جنین بتواند جنسیت جنین را پیش بینی کند.

 

ضربان قلب جنین و جنسیت

بطور قطعی هیچ ارتباطی بین ضربان قلب طبیعی جنین و جنسیت او وجود ندارد اما در قدیم گفته میشد اگر ضربان قلب جنین از 150 بیشتر باشه یعنی جنین دختر و اگر از 150 کمتر باشه یعنی جنین پسر است.

جدیدترین مطالب