لاغری

لاغری

hpv

hpv

جنین زنده داخل رحم مادر مُرده !!!

جنین زنده داخل رحم مادر مُرده !!!

در عکس بالا که از رحم یک زن حامله مُرده گرفته شده است زنده بودن جنین محسوس و دیدنی است. این مادر حامله در هفته چهاردهم بارداری اش فوت کرده است.

 

جنینی چهارده هفته درون رحم مادری که فوت شده است هم چنانکه در تصویر واضح است بافتهای اطراف رحم بدلیل مرگ بافتی رنگ طبیعی خود را از دست داده اند ولی جنین بدلیل آنکه در چندین لایه درون رحم محفوظ است هنوز اعضایش دچار فساد بافتی نشده اند و تازگی خود را حفظ کرده اند. تصویر فوق، آناتومی شگفت انگیز رحم مادر در محافظت از جنین در طی بارداری را نشان میدهد.

جدیدترین مطالب