لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

روش درمان آبسه دندانی

مجموعه : پزشکی و سلامت
روش درمان آبسه دندانی

روش درمان آبسه دندانی کدام است؟

سعی کنید در همان مرحله اول و هنگامی که پوسیدگی عمق کمی دارد برای درمان مراجعه کنید تا وقت و هزینه کمتر صرف کنید و درمان مطمئن تری را دریافت کنید. بسیاری از بیمارانی که با آبسه دندانی به دندانپزشک مراجعه می کنند، اظهار می کنند، مزه و بوی بدی را در دهان خود احساس می کنند.

 

بگذارید از ابتدا خدمتتان عنوان کنم… ببینید هنگامی که پوسیدگی دندانی از مینا و عاج دندان عبور می کند و به نزدیکیهای پالپ (مغز) دندان می رسد دندان معمولا به آب سرد ، شیرینی و… حساس میشود این مرحله رو پالپیت برگشت پذیر میگویند یعنی اگر پوسیدگی ها برداشته شوند و کف بندی و ترمیم صورت بگیرد مشکل دندان تا حدودی حل می شود به شکل زیر توجه کنید:

 

حالا اگر پوسیدگی از این مرحله فراتر برود و به پالپ دندان برسد درد خود به خودی و بسیار وحشتناک دندان شروع می شود … این مرحله را پالپیت برگشت ناپذیر می گویند و بایستی عصب کشی انجام شود… حال بسیاری از بیماران این مرحله را تحمل می کنند و برای عصب کشی دندانشان مراجعه نمی کنند . کار به جایی می رسد که عفونت از پالپ دندان به بافت های عمقی منتشر میشود…

 

اینجا مرحله ای هست که آبسه تشکیل میشود و درمان دندان با وجودی که دردی وجود ندارد سخت تر میشود… چراکه بایستی دندان مورد نظر یا خارج شده و جای خالی آن کورت کشیده شود و یا عصب کشی تا انتهای کانال و در دوجلسه انجام شود که اون هم معلوم نیست جواب بدهد یا نه… پس دوستان سعی کنید در همان مرحله اول و هنگامی که پوسیدگی عمق کمی دارد برای درمان مراجعه کنید تا وقت و هزینه کمتر صرف کنید و درمان مطمئن تری را دریافت کنید.

 

جدیدترین مطالب