مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

جدید ترین مدل موهای بافت در تابستان 2017

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017 بافت مو یکی از مدل های مویی است که ریشه در قاره ی آفریقا دارد. در بسیاری از قبیله های آفریقا مرسوم بوده است که دختران برای زیبایی چهره شان ، موهایشان را به این شکل در می آورده اند. در این مطلب میخواهیم جدیدترین بافت های آفریقایی 2016 را به شما ارائه دهیم.

بافت موی شماره 1 :

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مناسب برای موهای مشکی

بافت موی شماره 2:

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مناسب برای موهای رنگی

بافت موی شماره 3 :

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مناسب برای موهای قهوه ای

باف موی شماره 4 :

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مخصوص موهایی با رنگ های فانتزی

بافت موی شماره 5:

 

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مخصوص موهایی با رنگ های فانتزی

بافت موی شماره 6:

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مناسب موهای مشکی

بافت موی شماره 7:

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مناسب موهای مشکی

بافت موی شماره 8 :

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مناسب موهای مشکی

بافت موی شماره 9:

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مخصوص موهایی با رنگ های فانتزی

بافت موی شماره 10:

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

بافت مو مناسب موهای مشکی

 

مدل بافت های جدید مو در تابستان 2017

جدیدترین مطالب