مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

برای لباس های یقه دکلته از این مدل موها استفاده کنید 

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته در ابتدای این مطلب لازم است نکته ای را در مورد کلمه ی دکلته به شما بگوییم و آن این است که کلمه ی دکلته یک صفت فرانسوی از کلمه ی le col است به معنای یقه و وقتی با پیشوند منفی ساز dé می آید به صفت دکلته تبدیل میشود که معنای بدون یقه میدهد. پس این لفظ دکلته و بدون یقه که در برخی سایت ها میبینیم، اشتباه است انگار که میگوییم لباس بدون یقه و بدون یقه! حالا به دور از این بحث ها امروز برای شما نمونه هایی از مدل موی مناسب برای لباس های دکلته جمع آوری کرده ایم:

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

مدل مو شماره 1

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

مدل مو شماره2

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

مدل مو شماره 3

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

مدل مو شماره 4

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

مدل مو شماره 5

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

مدل مو شماره 6

 

مدل موهای مناسب برای لباس های یقه دکلته

جدیدترین مطالب