نیم نگاهی به گذشته

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

طول دستگاه تناسلی برای بسیاری از مردان مهم است و اگر شما به دنبال روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی تان هستید پیشنهاد می کنیم به رفتن به ادامه این مطلب همه روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی را بخوانید.

 

نارضایتی از اندازه آلت تناسلی یک مشکل شایع در بین آقایان است به گونه ای که 30 در صد از مردان اندازه آلت خود را کوچک تصور می کنند . روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی این نارضایی در 40% موارد مربوط به طول ، در 15 % موارد مربوط به قطر (ضخامت ) ودر 45% موارد مربوط به هر دو مورد می شود.

 

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

در اکثر آقایان طول آلت در حالت خوابیده بین 8 تا 10.5  سانتی متر ودر حالت نعوظ بین 12 تا 15.5 سانتی متر است اما اگر انداره آلت در حالت نعوذ کمتر از 7 سانتی متر یا در حالت خوابیده کمتر از 4 سانتی متر باشد کاملا غیر طبیعی محسوب شده وسبب اشکال در هنگام نزدیکی می شود . روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی به این اختلال میکروپنیس می گویند.

 

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

 

بسیاری از آقایان بر این باور هستند که هر چه آلت تناسلی بزرگتر باشد، همسرشان در هنگام نزدیکی لذت بیشتری می برد . در حالیکه این یک باور غلط است. آنچه در این زمینه نقش اصلی را دارد ، روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی رفتار وشخصیت مرد واحساس متقابلی است که بین زن ومرد وجود دارد.

هر ساله تعداد زیادی از آقایانی که گمان می کنند اندازه آلتشان کوچک است جهت انجام اعمال جراحی بزرگ کردن آلت به پزشک مراجعه می کنند . روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی این اعمال شامل افزایش قطر آلت با تزریق ژل یا افزایش ظاهری طول با تخلیه چربی اطراف آلت هستند.

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی تزریق ژل درآلت میتواند با عوارض بسیار وخیمی همچون عفونت ، بدشکلی آلت واز دست رفتن کامل پوست آلت همراه باشد وبه هیچ وجه توصیه نمی شود .هنوز هیچ روش جراحی مطمئنی که سبب افزایش واقعی طول آلت شود کشف نشده وهمه اعمال موجود فقط طول ظاهری را افزایش می دهند .

اخیرا توجه زیادی به روشهای غیر جراحی برای بزرگ کردن آلت جلب شده است.وسایلی به نام کشنده یا اکستندر (extender) در بازار موجود هستند که با قرار دادن آلت در حالت کشش به مدت چندین ساعت در روز سبب افزایش طول آن می شوند . روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی این وسایل با نامهای تجاری مختلفی همچون لارجر باکس (Larger Box )، آندروپنیس (Andropenis) گلدن ارکت (Golden Erect) وغیره در دسترس می باشند.

 

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

 

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی استفاده از این وسایل به مدت 4تا 6 ساعت در روز می تواند پس از 4 تا 6 ماه طول آلت را بین 5.0 تا 3 سانتی متر افزایش دهد .در سالهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص ورزشهائی که سبب افزایش  طول آلت می شوند به راه افتاده . یکی از این ورزشها به این صورت انجام می شودکه ابتدا آلت به مدت 10-5 دقیقه در حوله گرم پیچیده می شود.

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی سپس انگشت شست وسبابه بصورت حلقه قاعده آلت را گرفته وبا فشار به سمت سر آن کشیده می شوند تا آلت را در حالت کشش قرار دهند . این حرکت چندین بار در روز تکرار می شود . روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی برخلاف اکستندرها ، هیچ مطالعه معتبری موثر بودن این روش را ثابت نکرده است .در مجموع با توجه به طالعات معتبر انجام شده، در بیمارانی که از اندازه آلت خود راضی نیستند استفاده از اکستندرها به عنوان خط اول درمان نقابل توصیه است . هر چند باید توجه داشت که استفاده از این وسایل فقط طول آلت را افزایش می دهد و تاثیری بر قطر آن ندارد.

 

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

 

روشهای افزایش طول دستگاه تناسلی

جدیدترین مطالب