hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

روش های صحبت کردن با همسر درباره مسائل جنسی

روش های صحبت کردن با همسر درباره مسائل جنسی

چگونه با همسر درباره مسائل جنسی صحبت کنید؟ 

روش های صحبت کردن با همسر درباره مسائل جنسی بسیاری از زوج های جوان امروزه و حتی در گذشته به علت شرمی که از یکدیگر داشته اند، هیچگاه شاید نتوانستند با هم درباره مسائل جنسی صحبت کنند و نیاز ها و خواسته هایشان را به هم بگویند. به همین دلیل هم شاید روابط جنسی با کیفیتی نداشته اند. امروز میخواهیم به شما بگوییم که با همسرتان راحت باشید . هیچ کس در دنیا از او به شما نزدیک تر نیست . پس خجالت را کنار بگذارید!

 

نحوه صحبت کردن در مورد رابطه زناشویی

بازخوردهای همسرتان را وقتی در حال لمس او هستید بپرسید. به همسرتان نشان دهید رضایت او رضایت شماست و اینکه از او بازخورد می خواهید به این دلیل است که مایلید هر چه بیشتر از یکدیگر لذت ببرید. ممکن است تقاضای بازخورد کار خیلی ساده ای به نظر بیاید اما چند دستورالعمل ضروری هست که باید دنبال کنید تا مطمئن شوید سوالات تان موثر هستند و ایجاد ناراحتی نمی کنند.

 

سوالات خاص بپرسید. به اطلاعاتی که واقعا مایلید به دست آورید فکر کنید و بر همان اساس سوالات خود را شکل دهید. سوالات کلی جواب های کلی به همراه دارند در حالی که سوالات خاص می توانند اطلاعاتی به شما بدهند که برای اجرای درست مهارت های تان به آن ها نیاز دارید.

سوالات محدود بپرسید. منظور سوالاتی است که تنها یک کلمه جواب دارند. وقتی همسرتان را تحریک می کنید قطعا مایلید او راحت و متمرکز بر احساساتش بماند نه اینکه در ذهنیاتش غرق شود تا جوابی دقیق و متمرکزانه به شما ارائه دهد.

 

از سوالات درجه بندی شده استفاده کنید. در نهایت بازخوردی که به دنبالش هستید به شما خواهد گفت آنچه دارید انجام می دهید همسرتان را بیشتر تحریک می کند و یا کمتر، او را به ارگاسم نزدیک تر می کند یا دورتر. راهی موثر در تشخیص این امر توافق بر سر استفاده از سیستمی درجه بندی شده است. برای مثال با هم توافق کنید از 1 تا 10، 1 خوب و 10 ارگاسمی باشد.

 

روش های صحبت کردن با همسر درباره مسائل جنسی

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب