در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد + مهریه دختر باکره در دوران عقد

در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد + مهریه دختر باکره در دوران عقد

مهریه دختر باکره در دوران عقد چقدر است و چگونه می توان در دوران عقد و قبل از نزدیکی از شوهر مهریه را گرفت. اگر دختر باکره هستید و می خواهید بدانید در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد در این مقاله شما را راهنمایی خواهیم کرد. همچنین شرایط مهریه دختر باکره در دوران عقد را بیان می کنیم تا شما عزیزان از بلاتکلیفی در دوران نامزدی و عقد خارج شوید.

 

در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد

مهریه زن در دوران عقد شرایط خاص خود را دارد. آنچه دوران عقد را از دوران زندگی مشترک از لحاظ قانونی متمایز می نماید، عدم رابطه زناشویی بین زن و مرد است. وقوع نزدیکی بین زن و مرد در دوران عقد، تمام مهریه به زن تعلق میگیرد. مگر آنکه زن بخواهد در ازای درخواست طلاق در دوران عقد، بخشی از مهریه خود را به مرد بذل نماید. زن می تواند هر زمان که در طول زندگی مشترک و دوران عقد بخواهد، کل مهریه خود را مطالبه نماید. در صورتی که طلاق توافقی در حالتی که زن باکره است انجام شود، زن از لحاظ قانونی و شرعی مستحق نصف مهریه خواهد بود. اما زوجین می توانند بر پرداخت و دریافت کل مهریه توافق نمایند. حتی زن می تواند در جریان طلاق توافقی همان نصف مهریه را نیز بذل نماید.

 

بکارت زن می تواند از طریق پزشکی قانونی به دادگاه اعلام شده و مورد تأیید دادگاه قرار گیرد. در صورت بکارت زن و بذل مهریه از طرف وی، پس از ثبت طلاق توافقی در دفترخانه رسمی، زوجه نمی تواند به مهریه بذل شده خود رجوع نماید. همچنین در صورت دوشیزه بودن زوجه، وی می تواند با ارائه درخواست، اقدام به اخذ شناسنامه جدید بدون نام همسر قبلی نماید.

در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد + مهریه دختر باکره در دوران عقد

درخواست مهریه از طرف زن در دوران عقد

در دوران عقد زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد ملزم به پرداخت مهریه زن به صورت کامل است حتی اگر زن دوشیزه باشد. شوهر نمی تواند به بهانه پرداخت مهریه، زن را مجبور به تمکین کند یا نفقه او را نپردازد. اگر زن در دوران عقد و نامزدی، درخواست طلاق کند در حالی که باکره باشد، مستحق نصف مهریه خواهد بود. اگر قبل از درخواست طلاق، زن مهریه اش را کاملا دریافت کرده باشد، اگر باکره باشد باید نصف آن را به شوهر بازگرداند. اگر مرد مالی برای توقیف نداشته و خود نیز نتواند مهریه را پرداخت کند باید اعسار خود از پرداخت مهریه را ثابت کند در غیر این صورت تا زمان پرداخت مهریه به حبس محکوم می شود. اگر زوجه از نظر مالی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می تواند همزمان با دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطرح کند. در صورت اثبات اعسار زوجه، او از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود. هزینه تمبر باطل کردن برای درخواست مهریه از طرف زن در دوران عقد به این صورت است که افراد باید برای یک میلیون تومان اول مهریه 15 هزار تومان و برای میزان باقی مانده مهریه به ازای هر یک میلیون تومان 20 هزار تومان تمبر باطل کنند.

در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد + مهریه دختر باکره در دوران عقد

مهریه دختر باکره در دوران عقد

دختر باکره که قبل از نزدیکی طلاق می‎گیرد، دو حالت دارد: اگر مهریه اش معین است و در عقدنامه ذکر شده باشد، او فقط مالک نصف مهریه اش است زیرا مهریه دختر باکره در دوران عقد نصف می باشد. ولی اگر مهریه اش معین نباشد مالک مهرالمتعه و به تعبیر قرآن «متاع» می‎باشد. هرگاه شوهر قبل از نزدیکی با دختر باکره، او را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. هرگاه مهریه دختر باکره در عقد نکاح تعیین شده باشد، آن‎را مهرالمسّمی گویند. این اصطلاح از فقه اسلامی گرفته شده و در ماده (۱۱۰۰ قانون مدنی) به‎کار رفته مواد مختلف قانون مدنی،می‎توان گفت: مهرالمسّمی عبارت از مال معینی است که با عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‎شود. دختر باکره به‎ مجرد عقد مالک تمام مهر می‎شود. اما مالکیت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتی مستقر می‎شود که نزدیکی واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، مهریه دختر باکره ای که قبل از رابطه جنسی طلاق گرفته تنها مالک نصف مهر می‎باشد. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‎دارد: «اگر مرد قبل از رابطه زناشویی با همسرش در دوران نامزدی او را طلاق دهد، دوشیزه مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر مردی بیشتر از نصف مهریه را قبل از آن داده باشد، می تواند آنچه را که اضافه تر از نصف مهریه داده است از زن پس بگیرد» این حکم منشأ قرآنی دارد.

 

طلاق قبل از نزدیکی و گرفتن مهریه از مرد

طلاق قبل از نزدیکی مرد با دختر باکره باعث می شود تا در هنگام طلاق تنها نصف مهر به زن تعلق بگیرد. در صورتی ‎که مهر نامعین باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود قانون می‎گوید: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد مهریه زنی که قبل از نزدیکی طلاق گرفته مستحق مهرالمتعه است» اگر متعه در لغت بهره‎مند شدن و لذت ‎بردن است. این اصطلاح از آیه شریفه‌ قرآن کریم گرفته شده است.مهرالمتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهریه، به تناست وضع اقتصادی خود به زن می‎دهد. «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‎شود». مهریه حق قانونی و شرعی زن بوده و هر زمان که بخواهد حتی فردای روز عقد، می تواند آن را مطالبه کند. در عرف جامعه ما مطالبه مهریه تنها در صورت طلاق اتفاق می افتد اما بدون طلاق هم زنان می توانند مهریه خود را مطالبه کنند.

در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد + مهریه دختر باکره در دوران عقد

آیا به دختر باکره مهریه تعلق میگیرد

مهریه زن با دختر باکره در دوران عقد تفاوت دارد و مهریه زن در دوران عقد باید کامل پرداخت شود اما مهریه دختر باکره در دوران نامزدی نصف تعلق می گیرد. به گزارش سماتک به دختر باکره مهریه تعلق میگیرد اما نه کامل و باید نصف مهریه اش را بگیرد.

 

1. قبل از هر چیز باید اینو بدونید که در قانون ایران حق طلاق با مرد است و زن نمی تواند تقاضای طلاق کند مگر یکی از شرایط دوازده گانه سند ازدواج رو بتوانید اثبات کنید.

2. شما چون باکره هستید می توانید از حق حبس استفاده کنید به این معنا که تا وقتی تمام مهریه به شما داده نشده حاضر به تمکین نیستید و دادگاه در این مورد به شما رای می دهد و از این طریق طرف مقابل را تحت فشار قرار می دهید.

3. برای دادخواست نیاز به سند ازدواج دارید که باید رونوشت آن را از دفترخانه ازدواج که در آنجا ثبت شده بگیرید.

4. هزینه دادرسی معادل سه و نیم درصد خواسته شما هست که در صورت استفاده از حق حبس و مطالبه کل مهریه حدود چهار میلیون می شود و در صورت مطالبه نصف آن حدود دو میلیون.

5.نیاز به وکیل ندارید دادخواست شما درست تنظیم بشه رای می گیرید و حتی می توانید در صورتی که وضعیت مالی شما مناسب نیست از وکلای معاضدتی کانون وکلا استفاده کنید.

6. در هنگام رسیدگی به اعسار همسر شما دادگاه با توجه به وضعیت درآمد ایشان یک چهارم از درآمدشان را برای مهریه محاسبه می کنند.

7.ضمنا شما می توانید دادخواست نفقه هم بدهید که در آن هم همسر شما محکوم می شود.

8. اگر مهریه و نفقه را محکوم شوند و پرداخت نکنند هم امکان حبس ایشان هست و هم می تونه از مواردی باشه عسر و حرج را ثابت کنه و حتی حق طلاق از وی گرفته بشه .

9. اگر جلسات رو نیایند به نفع شما هست.

 

مهریه دختر باکره در دوران عقد و قبل از نزدیکی باید توسط یکی از وکلای دادگستری به اجرا گذاشته شود چون وکلا بهتر می دانند در دوران عقد چقدر مهریه به زن تعلق میگیرد و شرایط پرداخت مهریه به زن و دختر باکره در دوران عقد و نامزدی را می دانند.

برچسب‌ها: ,

جدیدترین مطالب