لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مردان قابل اعتماد برای ازدواج

مردان قابل اعتماد برای ازدواج

 

در تمام دنیا و تمام دوران، مرد مرکز ثقل یک زندگی بوده که باید با اتکا به هوش و تدبیر و عقل و منطقش، مسئولیت زندگی زن و فرزند را به عهده بگیرد.

 

بنابراین انتخاب شریکی که از شما کم هوش تر، کم تجربه تر یا ساده تر است نمی تواند به شما احساس اطمینان قلبی و آرامش و اتکا بدهد.

 

شما باید بتوانید به شریکتان از هر لحاظ اعتماد کنید تا کنار او به آرامش برسید. اعتماد فقط به مسایل اخلاقی برنمی گردد. اگرچه مهم ترین وجه آن همین مسایل اخلاقی و وفاداری است.

 

اما در کنار آن قابل اتکا بودن و تکیه گاه بودن هم وجه دیگری از اعتماد به حساب می آید.در انتخاب همسر توجه کنید که باید همه این جنبه های قابل اعتماد بودن را در نظر بگیرید.
 

اعتماد اخلاقی

برای همه ما این اعتماد و وفاداری همسر از هر چیزی مهم تر است. افراد قابل اعتماد اهل پنهان کاری نیستند، دروغ نمی گویند، کارنامه سیاهی در ارتباطات گسترده ندارند و راحت خلاف نمی کنند. اما آنهایی که در امور روزمره زیاد اهل دور زدن و زد و بند باشند در روابط عاطفی شان هم خطرناکند.

 

آنها می توانند خیلی راحت به اصول و چهارچوب هایشان پشت کنند و از این کار عذاب نکشند چرا که وجه وجدانی وجودشان تکامل نیافته است.

اعتماد هیجانی

اعتماد هیجانی یعنی آنکه طرف مقابل شما از ثبات معقولی در ابراز هیجاناتش بهره مند باشد. یعنی چی؟ یعنی بتوانید روی اخلاقشان حساب کنید، بفهمید از چی خوشش می آید از چی نه.

 

اینطور نباشد که امروز چیزی را بپسندد و فردا نه. بتوانید حدس بزنید که در چنین مواردی چطور عکس العمل نشان می دهد. و از همه مهم تر، بتواند هیجاناتش را کنترل کند و در صورت لزوم به تعویق انداخته و به شکل مناسبی بروز دهد.

 

این هیجانات شامل خشم، اندوه، هیجانات جنسی، هیجانات مربوط به شادی و … می شود. افرادی که از نظر هیجانی غیر قابل اعتماد هستند معمولا  تکانشی عمل می کنند.

 

یعنی بی فکر و ناگهانی. مثلا ناگهان از کوره در می روند، ناگهان بدون توجه به جیب شان یک خرید بزرگ می کنند و مواردی از این دست. این افراد می توانند با یادگیری برخی مهارت ها درمان شوند اما کنار آمدن با آنها بسیار دشوار است و مجبورید گاهی مثل یک مادر آنها را مدیریت کنید.

 

 

اعتماد عاطفی

اعتماد عاطفی یکی از پیچیده ترین اشکال اعتماد است. شما به کسی که دوستش دارید صادقانه محبت می کنید اما از او سردی می بینید. گاهی با شما مهربان است و گاهی نه.

 

گاهی خودش را از شما دریغ می کند و گاهی همه جوره در خدمت شماست. در نهایت حس می کنید که به لحاظ عاطفی در دسترستان نیست و نمی شود رویش حساب کرد. این افراد از عواطف و عشق به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند و برای تنبیه شما با شما بی مهری می کنند.

 

ممکن است آنقدر گلایه بکنند که چرا طرفشان نمی روید که تصمیم بگیرید آنها را در محبت غرق کنید اما وقتی این کار را می کنید، یک باره کنار بکشند و خودشان را از شما دور کنند.

 

هشدار می دهیم که به هیچ وجه با چنین آدمی ازدواج نکنید. این افراد در کودکی آسیب های جدی عاطفی دیده اند و می توانند شما را هم دچار آسیب های جدی کنند.

 

دلیل این اختلال در طرف مقابل تان به سبک های دلبستگی او در دوران کودکی برمی گردد که موضوع مفصلی است و در مطلبی دیگر برایتان شرح خواهیم داد.

 

اما عجالتا بدانید اگر به آنها بله بگویید، در زندگی با این افراد همیشه احساس کمبود محبت، طرد، تنهایی و غم خواهید داشت و بعد از مدتی حس می کنید مستحق دوست داشته شدن نیستید.
 

 

اعتماد فکری

این مورد شاید ساده ترین موردی باشد که بتوانید در نامزدتان کشف کنید. همان ویژگی ای که وقتی او را می بینید خواهید گفت: بچه عاقلی ست. می شود به فکرش اعتماد کرد.

 

در تمام دنیا و تمام دوران، مرد مرکز ثقل یک زندگی بوده که باید با اتکا به هوش و تدبیر و عقل و منطقش، مسئولیت زندگی زن و فرزند را به عهده بگیرد.

 

بنابراین انتخاب شریکی که از شما کم هوش تر، کم تجربه تر یا ساده تر است نمی تواند به شما احساس اطمینان قلبی و آرامش و اتکا بدهد.

 

اتکای زن به مرد

بعد از همه این ها، همه چیز به احساس شما بر می گردد. آیا از مجموعه خصوصیات طرف مقابل تان احساس امنیت و اتکا می کنید؟

 

مردانی می توانند مرد زندگی باشند که به همسرشان آرامش بدهند و آنها را مطمئن کنند که به اندازه کافی قوی و مستقل هستند و هر جا زن احساس نیاز کرد، آشفته شد یا مشکلی پیش آمد آنها با خونسردی و تدبیر می توانند آن را حل کنند.

 

بنابراین مرد زندگی آینده تان را در شرایط بحرانی ببینید و عکس العمل هایش را در این وضعیت بسنجید تا بتوانید درباره قابل اتکا بودن او بهتر تصمیم بگیرید.

 

 

 

جدیدترین مطالب