روش های به دست آوردن دل همسر با چرب زبانی

روش های به دست آوردن دل همسر با چرب زبانی

مردهای خوش سر زبان، همان هایی هستند که در اوج بی پولی و بی کاری و شاید هم مریضی و هزار بدبختی دیگر، بازهم لبخند می زنند، اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و برای همسرشان از آینده ای خوب و نزدیک حرف می زنند، حتی اگر خانمشان هم با آنها قهر کند، آنقدر چرب زبانی می کنند که مار هم از توی سوراخ بیرون می آید، چه برسه به خانم از قهر! زنان عاشق مردهایی هستند که به آنها نگاه می کند، البته مستقیم در چشم هایشان، و از زیبایی آنها تعریف می کند و مثال هایی هم می زند مثلا «چشمات مثل چشم های آهو شده»

 

وقتی دیر می آیند

کجا بودی؟ چرا این قدر دیر اومدی؟ چرا موبایلت خاموشه؟ چرا بهم خبر نداری؟ و هزاران سوال دیگر که البته همه آنها از نگرانی همسرشان است، آنها در این گونه موارد، نه مانند هر مرد دیگر که می گویند: اِ… موبایلم خاموش بود، و یا نفهمیدم، و یا دیر شد دیگه، و یا جلسه طول کشید ، و یا…جور دیگری برخورد می کنند.

 

مردهای خوش سر زبان اول خدا را به خاطر داشتن همچین همسری شکر می کنند که اینقدر دوستشان دارد که نگرانشان شده، خوب بود که بی تفاوت نسبت به دیر کردن همسر می خوابید و یا تلویزیون نگاه می کرد؟ بعد با بوسه ای به گونه همسر این احساسشان را بلند بر زبان می آورند که «چقدر خوب شد که تو رو دارم که برام نگران بشی، و یا اگه تو رو نداشتم کی دلش برام شور بزنه! »

 

همین قدم اول نصف عصبانیت خانم به لبخند تبدیل می شود بعد در چشم همسرشان نگاه کرده و دلیل و علت منطقی دیر کردن و خاموش بودن موبایل را شرح می دهند و در همین حین ، تاکید می کنند که می خواستم بهت خبر بدم اما نشد، و یا گفتم دلت داره شور می زنه ها، و یا آخ آخ خانومم رو اذیت کردم و یا …

 
تبدیل به یک مرد سر زبان دار شوید

شاید این کار از مهمترین رمز و رازهای برخورد با بانوان است، زنان عاشق مردهایی هستند که به آنها نگاه می کند، البته مستقیم در چشم هایشان، و از زیبایی آنها تعریف می کند و مثال هایی هم می زند مثلا «چشمات مثل چشم های آهو شده».

 

هیچ چیز بدتر از این نیست که مردی به خانه بازگشته و همسرش برای او خود را آراسته، آن وقت مرد اصلا به او توجهی نکرده و از سر و وضعش تعریف نمی کند و دائم سرش در روزنامه است.

 

مرد های سرزبان دار با خانمشان حرف می زنند، از محل کار تعریف می کنند، از آرزوهایشان می گویند، از احساساتشان می گویند و مهمترین نکته این که احساسات را، در درونشان نمی کشند، بلکه آن را بیدار کرده و شعله ور می سازند.شما هیچوقت برای خانمتان گردنبند یاقوت نخرید، اما یک عمر از زیبایی و کدبانویی او تعریف کنید و البته این تعریف، در جلوی دیگران و مخصوصا خانواده خودتان بسیار کارساز و تاثیرگذار است.

 

 

منبع: دلگرم

 

 

جدیدترین مطالب