hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

فواید رابطه جنسی و ازدواج در سالمندی

مجموعه : دوران سالمندی
فواید رابطه جنسی و ازدواج در سالمندی

فواید رابطه جنسی و ازدواج در سالمندی

ازدواج در سالمندی یکی از بهترین کارها برای سالمندان افسرده است. اگر سالمندی دارید که دچار افسردگی شدید شده است باید بدانید که بهترین درمان رابطه جنسی و ازدواج در سالمندی است.

 

ازدواج در سالمندی به شادابی روحیه افراد کمک می کند و مانع از ایجاد افسردگی در سالمندان می شود، اما به شرطی که از حداقل سلامت جسمانی برخوردار بوده و توانایی حل و فصل مشکلات را داشته باشند تا هم صحبت خوبی برای یکدیگر باشند.

 

دکتر خوش کنش در گفتگویی با اشاره به این که هدف سالمند تنها را از ازدواج در سالمندی باید ارزیابی کرد، افزود: داشتن هم صحبت جدید، نیاز به نگهداری، از تنهایی درآمدن و ترس از مرگ از جمله دلایلی است که ممکن است یک سالمند را وادار به ازدواج در سالمندی کند. هر کدام از این دلایل می تواند نتیجه ازدواج در سالمندی را دگرگون کند. 

 

وی ادامه داد: پس از کشف علت اصلی تمایل ازدواج در سالمندی، باید سالمند به لحاظ سلامت روانی مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که سلامتش تایید شد، هیچ اقدامی بهتر از ازدواج در سالمندی و پیدا کردن مصاحب و همراه جدید نیست. 

 

این روانشناس اظهار کرد: سالمندان پا به سن گذاشته ای که ممکن است دچار مشکلات عصبی باشند و در صورت ازدواج، موجب تخریب روحیه فرد مقابل شان نیز شوند، بهتر است از ازدواج صرفنظر کنند، زیرا ازدواج پدیده ای است اجتماعی و بسیار مهم که باید بر اساس اصول صحیح شکل گرفته باشد تا سبب تعالی جسمی و روحی آنان شود.

 

وی با اشاره به نکاتی که سالمند باید در حین ازدواج به آنها توجه داشته باشد، یادآور شد: سالمندان باید توجه داشته باشند که همسر آنها از نظر سطح فرهنگی با آنها تناسب داشته باشد، زیرا در غیر این صورت، ازدواج در هر سنی به یک چالش جدی تبدیل می شود. همچنین سالمندان بهتر است درباره موضوع حضور بچه ها در زندگی آنها نیز به توافق برسند تا بعدها دچار مشکل نشوند. مثلا تعیین کنند که فرزندان آنها تا چه حد می تواند به آنها سر بزند، آیا فرزند مجرد یکی از سالمندان می تواند با آنها زندگی کند و … یعنی الزامی است که درباره موضوع فرزندان خود نیز کاملا صحبت کنند و در این باره قبل از ازدواج به توافق برسند.

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب