طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله + آموزش تصویری

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله + آموزش تصویری

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه

شمع هندوانه ای شب چله را می توانید در خانه درست کنید. طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله و آموزش تصویری ساخت شمع هندوانه ای در ادامه آورده شده است.

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله + آموزش تصویری

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه

 

این هم یک ایده زیبا برای ساخت شمع یلدایی

 

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله + آموزش تصویری

مقداری پارافین مذاب سبز را داخل لیوان بریزید و فتیله گذاری کنید

 

مقداری پارافین مذاب را که رنگ سبز به آن اضافه کردید داخل لیوان یک بار مصرف بریزید و فتیله گذاری کنید.

 

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله + آموزش تصویری

بعد از خنک شدن مقداری پارافین سفید و بعد پارافین قرمز داخل لیوان بریزید

 

بعد از خنک شدن پارافین سبز مقداری پارافین سفید و بعد از خنک شدن آن مقداری پارافین قرمز داخل لیوان بریزید و بگذارید خنک و سفت شود.

 

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله + آموزش تصویری

قسمت اضافی فتیله را ببرید و لیوان را از شمع جدا کنید

طرز ساخت شمع هندوانه

قسمت اضافی فتیله را ببرید و لیوان کاغذی را از شمع جدا کنید.

 

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله + آموزش تصویری

آموزش ساخت شمع به شکل هندوانه

طرز تهیه شمع به شکل هندوانه شب چله + آموزش تصویری

شمع قالبی به شکل هندوانه

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب