لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

چگونه مرغ را تکه تکه کنیم

خرد کردن مرغ کار چندان سختی نیست و شما می توانید با کمی تمرین مرغ ها را به راحتی تکه تکه کنید. آموزش خرد کردن مرغ و بهترین روش خرد کردن مرغ را در ادامه به شما اموزش خواهیم داد. اگر مرغ کاملی خریداری کردید، نگران خرد کردن آن نباشید. آن را به منزل آورده و مراحل زیر را برای خرد کردن آن دنبال کنید.
 

چه چیزهایی لازم داریم؟

• مرغ کامل
• تخته برش
• چاقوی تیز

1. قبل از شروع به خرد کردن مرغ، داخل و خارج آن را با آب سرد بشویید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

2. مرغ را مانند تصویر، روی تخته برش قرار دهید طوری که پشت مرغ روی تخته قرار بگیرد و سینه آن به سمت بالا باشد.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

3. گردن مرغ را جدا کرده و داخل مرغ را تخلیه کنید. اینها را برای موارد استفاده دیگر مانند سوپ و غیره نگه دارید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

4. تکه بزرگ چربی که اصطلاحا دم مرغ است را جدا کنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

5. محل اتصال ران مرغ را با چاقو برش بزنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

6. بدن مرغ را در یک دست خود نگه داشته و با دست دیگر ران مرغ را به سمت بالا و پایین پیچ و تاب دهید تا ران از محل خود جابجا شود.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

7. با چاقو ران مرغ را جدا کنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

8. ران مرغ را در یک دست گرفته، پا را نیز در دست دیگر و دو طرف را به سمت پایین حرکت دهید تا از وسط بشکند.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

9. با چاقو ران و پای مرغ را از محل شکستگی برش دهید. همین عمل را برای ران دیگر تکرار کنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

10. بدن مرغ را برعکس کنید تا پشت آن به سمت رو قرار بگیرد.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

11. محل اتصال بال مرغ را از سینه پیدا کرده و برش دهید. بال دیگر را نیز جدا کنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

12. چاقو را داخل شکم مرغ قرار دهید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

13. شروع به بریدن از پایین به سمت گردن مرغ کنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

14. از قسمت نازک به سمت مفصل شانه مرغ به طرف خارج برش بزنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

15. به موازات ستون فقرات، استخوان های قفسه سینه را برش دهید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

16. طرف دیگر مرغ را نیز به همین روش با چاقو برش بزنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

17. حال که دو طرف مرغ جدا شده است، پشت مرغ را به سمت بالا خم کرده و جدا کنید. به این ترتیب پشت مرغ از سینه جدا می شود.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

18. سینه مرغ را از درازا از وسط جناغ سینه به دو نیم کنید.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

19. تکه های مرغ برای دستور غذایی شما آماده است.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

20. به این ترتیب مرغ به 9 تکه قسمت شده است.

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)
 

آموزش تصویری بهترین روش خرد کردن مرغ (4 تکه و 8 تکه)

جدیدترین مطالب