لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

روش درست و استاندارد خشک کردن زردآلو

روش درست و استاندارد خشک کردن زردآلو

برای خشک کردن زرد آلو ، آنها را از وسط دو نیم کرده ، هسته را در آورید و روی سینی فر بگذارید .
فر را داغ کنید و سینی محتوی برگه ها را در فر داغ قرار دهید حرارت فر را به روی حداقل تنظیم کنید .
لای در فر را باز بگذارید و مرتب به آنها سر بزنید و چنانچه لازم است آنها را زیر و روی جا به جا کنید تا نسوزند . وقتی که خشک شدند سینی را از فر خارج کنید .

 

 

 

جدیدترین مطالب