20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند

شادترین مردم دنیا را همیشه از روی میزان افسردگی و تست های مختلف بررسی می کنند. در این پست 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

درست است که فرمول خاصی برای شادی وجود ندارد اما عوامل خاصی وجود دارند که روی سلامت روان ما تاثیرگذار هستند. عواملی مثل یک شغل خوب، یک رابطه سالم و فعالیت های فیزیکی روی رضایت شما از زندگی تاثیر می گذارند و تحقیقات نشان داده اند که این میزان رضایت و خرسندی از زندگی در ایالات مختلف متفاوت است. شادترین مردم در این تحقیق میزان رضایت از زندگی در ایالات مختلف آمریکا بر اساس ۲۸ عامل کلیدی محاسبه شده است. عواملی چون میزان افسردگی، میزان مشارکت های ورزشی، رشد درآمد و…

 

ایلینویز

20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

ایلینویزآمار کمترین میزان افسردگی جوانان را دارد شادترین مردم را دارد.


ماساچوست

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

ماساچوست سومین ایالت امن در کشوراست.


کانتیکت

20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

این ایالت از نظر کمترین آمار خودکشی در رده پنجم قرار دارد.


آیداهو

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

آیداهو در رده محیط کار سومین ایالت شاد کشوراست.


واشنگتون

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

واشنگتون د رمشارکت های ورزشی سومین رتبه را در کشور دارد.


کلرادو

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

کلرادو در ۵۰ ایالت آمریکا بالاترین مشارکت ورزشی را دارد.


داکوتای شمالی

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

این ایالت بالاترین رشد درآمد و کمترین میزان بیکاری را در کشور دارد.


ورمونت

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

ورمونت امن ترین ایالت آمریکا شناخته شده است.


ویرجینیا

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

ویرجینیا و نیویورک در میان ایالاتی که پایین ترین میانگین افسردگی را دارند در رده پنجم قرار دارند.


مریلند

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

مریللند د رمیان ایالاتی که کمترین میانگین خودکشی را دارند در مقام سوم قرار دارد.


نیوهمپشایر

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

نیوهمپشایر در رده جامعه و محیط زیست رتبه دوم را دارد.


ایووا

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

این ایالت سومین مقام در کمترین میزان بیکاری طولانی مدت در کشور را دارد.


داکوتای جنوبی

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

در میان ۵۰ ایالت آمریکا داکوتای جنوبی دومین کشور است که بیشترین میزان رشد درآمد را دارد.


نیوجرسی

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

نیوجرسی در میان کشورهایی که کمترین میزان خودکشی را دارند در مقام دوم است.


نبراسکا

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

بر اساس تحقیقات انجام شده نبراسکا در زمنیه کمترین میزان بیکاری طولانی مدت بعد از ایووا مقام چهارم را دارد.


کالیفرنیا

20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

کالیفرنیا دومین کشور در موضوع سلامت جسمی و احساسی است.


هاوایی

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

هاوایی کمترین میزان افسردگی جوانان را دارد.


یوتا

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر

یوتا کمترین میانگین ساعت کاری را در آمریکا دارد.


مینه سوتا

 20 ایالت آمریکا که شادترین مردم را در قاره آمریکا دارند + تصاویر
مینه سوتا سومین ایالت در آمریکاست که مردم آن میزان خواب کافی دارند.

جدیدترین مطالب