چگونه مالیات بر ارث را کاهش دهیم؟

چگونه مالیات بر ارث را کاهش دهیم؟

مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات‌هایی است که به دارایی‌های متوفی تعلق می‌گیرد. این مالیات توسط دولت وضع می‌شود و به منظور تأمین هزینه‌های عمومی کشور دریافت می‌شود. مالیات بر ارث می‌تواند یک بار مالی سنگین برای وراث باشد، به ویژه اگر متوفی دارایی‌های زیادی داشته باشد. در این مقاله، به بررسی راه‌هایی برای کاهش مالیات بر ارث می‌پردازیم.

 

مالیات بر ارث 

همانطور که گفته شد مالیات بر ارث، مالیاتی است که به اموالی که پس از فوت متوفی به وراث او منتقل می‌شود، تعلق می‌گیرد. این مالیات توسط دولت وضع می‌شود و به منظور تأمین هزینه‌های عمومی کشور دریافت می‌شود.

 

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

مالیات بر ارث بر اساس ارزش روز اموالی که به وراث منتقل می‌شوند، محاسبه می‌شود. این ارزش روز بر اساس ارزش معاملاتی اموال در زمان انتقال تعیین می‌شود.

 

نرخ مالیات بر ارث

نرخ مالیات بر ارث بر اساس درجه خویشاوندی بین متوفی و وراث او تعیین می‌شود.

 

در حال حاضر، نرخ مالیات بر ارث به شرح زیر است:

 

• برای وراث همسر، فرزند، نوه، پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ متوفی: 10 درصد

 

• برای وراث سایر خویشاوندان: 20 درصد

 

• برای وراث غیرخویشاوند: 30 درصد

چگونه مالیات بر ارث را کاهش دهیم؟

استفاده از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی

قانون مالیات بر ارث، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی مختلفی را برای افراد در نظر گرفته است. این معافیت‌ها و تخفیف‌ها می‌توانند به کاهش مالیات بر ارث کمک کنند. برخی از معافیت‌های مالیاتی عبارتند از معافیت مالیاتی برای اموالی که به همسر، فرزند، نوه، پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ متوفی تعلق می‌گیرد. به علاوه معافیت مالیاتی برای اموالی که به سازمان‌های خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی تعلق می‌گیرد و معافیت مالیاتی برای اموالی که به دولت تعلق می‌گیرد. برخی از تخفیف‌های مالیاتی عبارتند از: تخفیف مالیاتی برای اموالی که ارزش آنها کمتر از یک مبلغ مشخص باشد و همچنین تخفیف مالیاتی برای اموالی که به تدریج به وراث منتقل شوند.

چگونه مالیات بر ارث را کاهش دهیم؟

استفاده از روش‌های قانونی برای انتقال دارایی‌ها

وراث می‌توانند با استفاده از روش‌های قانونی برای انتقال دارایی‌ها، مالیات بر ارث را کاهش دهند. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

 

اهدای دارایی‌ها به همسر، فرزند، نوه، پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ: این روش یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای کاهش مالیات بر ارث است. در این روش، متوفی دارایی‌های خود را قبل از مرگ به وراث خود هدیه می‌دهد. این هدیه از مالیات بر ارث معاف است، اما ممکن است مشمول مالیات بر درآمد باشد.

 

انتقال دارایی‌ها به شرکت خانوادگی: این روش می‌تواند برای کاهش مالیات بر ارث شرکت‌های خانوادگی مفید باشد. در این روش، متوفی دارایی‌های خود را به شرکت خانوادگی منتقل می‌کند. این انتقال از مالیات بر ارث معاف است، اما ممکن است مشمول مالیات بر درآمد باشد.

 

استفاده از قراردادهای بیمه عمر: این روش می‌تواند برای کاهش مالیات بر ارث متوفیانی که فرزندان خردسال دارند مفید باشد. در این روش، متوفی یک قرارداد بیمه عمر با نام فرزند خود خریداری می‌کند. در صورت فوت متوفی، مبلغ بیمه عمر به فرزند وی پرداخت می‌شود و از مالیات بر ارث معاف است.

 

صلح کردن اموال به وارثین در زمان حیات: صلح عمری یک نوع قرارداد است که بر اساس آن، شخصی (صلح‌دهنده) مالکیت اموال خود را به شخص دیگری (صلح‌گیرنده) منتقل می‌کند، اما تا زمان حیات خود از منافع آن استفاده می‌کند. مالیات صلح عمری به مالیاتی گفته می‌شود که به اموالی که در قالب صلح عمری منتقل می‌شوند، تعلق می‌گیرد و این مالیات فقط مالیات نقل و انتقال است و مالیات بر ارث در صورت انتقال آن به صورت صلح به اموال تعلق نمی گیرد. این مالیات توسط دولت وضع می‌شود و به منظور تأمین هزینه‌های عمومی کشور دریافت می‌شود.

 

استفاده از مشاوره حقوقی و مالیاتی

استفاده از مشاوره مالیاتی می‌تواند به وراث در کاهش مالیات بر ارث کمک کند. مشاور حقوقی و مالیاتی می‌تواند به وراث در انتخاب بهترین روش‌های کاهش مالیات بر ارث کمک کند. مشاوران مالیاتی و حقوقی از آنجا که اشراف و تسلط کامل بر بخشنامه های مالیاتی جدیدی دارند می توانند شما را به بهترین وجه ممکن راهنمایی کنند تا از اشتباهات محتمل اجتناب کنید و دچار ضرر احتمالی نشوید. مالیات بر ارث می‌تواند یک بار مالی سنگین برای وراث باشد. با استفاده از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و روش‌های قانونی برای انتقال دارایی‌ها، می‌توان مالیات بر ارث را کاهش داد. مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات‌هایی است که به اموالی که پس از فوت متوفی به وراث او منتقل می‌شود، تعلق می‌گیرد. این مالیات توسط دولت وضع می‌شود و به منظور تأمین هزینه‌های عمومی کشور دریافت می‌شود. با استفاده از روش‌های مختلف می‌توان مالیات بر ارث را کاهش داد. برخی از این روش‌ها عبارتند از استفاده از معافیت‌های مالیاتی، انتقال اموال به تدریج و استفاده از روش‌های قانونی برای انتقال اموال.

جدیدترین مطالب