آموزش تصویری کاشت سبزه نا به شکل رحل قرآن

آموزش تصویری کاشت سبزه نا به شکل رحل قرآن

آموزش تصویری کاشت سبزه نا به شکل رحل قرآن

برای آغاز یکی رحل قرآن را تماما با سلفون روکش فرمائید تا در اثر تماس با آب جراحت نبیند , آن‌گاه نصیب هایی که میخواهید سبز نمائید را با پنبه روکش فرمائید چه بسا میتوانید یونولیت برش بدهید و روی آن پنبه قرار بدهید و پنبه را تماما تر کرده و عالی فشار دهید تا پنبه وضعیت کوبیدگی پیدا نماید و با تور درشتی روی پنبه ها را بپوشانید درین سطح ماکت شما فراهم است یک لیوان بذر لعابدار نظیر منداب یا این که شاهی را تر کرده , پس از دو ساعت که لعابدارشد روی پنبه بکشید توجه فرمایید بذر صرفا یک لایه روی پنبه کشیده شود .

آموزش تصویری کاشت سبزه نا به شکل رحل قرآن

بعد از آن یک کیسه نایلونی که دو جای آن را رخنه‌ نموده اید روی تراز ماکت قراردهید روز نخستین سه جايگاه سبزه را با آب افشان اسپری نمایید.

 

روز دوم دیگر احتیاج به روکش نایلونی نداریم توجه نمائید تنها روز نخستین سبزه را اسپری فرمائید وبعد با یک وسیله دلخواه سبزه را به طور کامل سیراب فرمائید در تراز انتها دو ورق قرآن را زیراکس کرده و سپس پرس فرمائید تا در اثر تماس با آب زخم نبیند و در روی سبزه قرار دهید .

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب