طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

 

دو هنرمند روسی که هردو با هم کار طراحی این کیف های چرمی زیبا را بر عهده دارند در استودیوی کوچکی به نام  Krukrustudio  که توسط مکس و لیوبا اداره میشود فعالیت دارند آنها اینگونه خودشان را معرفی میکنند ما هر دو در شمال جمهوری کارلیا در شمال غربی روسیه در نزدیکی فلاند به دنیا آمدیم.

 

و هر دو تحصیلات خود را در روسیه گذرانده اند. تخصص اصلی لیوبا واژه شناسی و مکس هم یک فیزیکدان است. اما هر دوی آنها علایقی متفاوت با رشته های تحصیلی خود دارند. لیوبا طرح های بسیار خوبی می کشد و مکس هم گیتار می زند و دوره های خیاطی را نیز گذرانده است. آنها در سال ۲۰۰۸ میلادی و در مسکو شروع به انجام کارهای مشترکی کردند و پس از گذشت سه سال به این نتیجه رسیدند که باید فعالیت های خود را گسترش و تا جایی که می توانند از استعدادهای خود استفاده کنند.

 

تصاویری که ملاحظه می کنید از طرح کیف هایی هستند که این دو هنرمند با کمک هم آنها را طراحی و درست کرده اند.

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

کیف های زیبا با طراح های مختلف

طراحی زیبای کیف های چرمی کاری از هنرمندان روسی

جدیدترین مطالب