دیه راننده مقصر چقدر است + شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه

دیه راننده مقصر چقدر است + شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه

دیه راننده مقصر حادثه در تصادفات رانندگی چقدر است؟ شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه در سوانح رانندگی که منجر به آسیب دیدگی راننده خودرو مقصر می شود در این نوشتار به طور کامل توضیح داده می شود.

 

دیه راننده مقصر چقدر است

در صورت اثبات تقصیر راننده مقصر در سوانح رانندگی، دیگر به عنوان شخص ثالث محسوب نمی‌شود، بنابراین بیمه شخص ثالث خودروی خود به وی تعلق نمی‌گیرد. در این موارد غرامت جانی و بدنی دیه راننده مقصر، از محل تعهدات بیمه حوادث راننده پرداخت می‌شود. تعهدات بیمه دیه راننده مقصر عموما، همراه با بیمه ثالث عرضه می‌گردد و نیاز به خرید بیمه نامه جداگانه برای دیه راننده مقصر در تصادفات رانندگی نمی‌باشد. در قانون قبلی اگر مسبب حادثه رانندگی دچار جرح یا فوت می شد، هزینه پزشکی و یا هزینه ای بابت فوت به شخص (دیه راننده مقصر) تعلق نمی‌گرفت اما در قانون جدید به واسطه حمایت بیشتر از کانون خانواده دیه راننده مقصر پرداخت می شود.

دیه راننده مقصر چقدر است + شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه

بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ ” دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث برای دیه راننده مقصر اخذ کند. مبنای محاسبه میزان دیه راننده مقصر حادثه معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه ان می باشد”

 

بنابراین براساس قانون مذکور که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است مبنای محاسبه و پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه مبلغ دیه ماه غیر حرام است.

 

البته چنانچه راننده مقصر حادثه در زمان خرید بیمه نامه سرمایه بیمه حوادث را بالاتر از دیه ماه غیر حرام تعیین نموده و حق بیمه انرا پرداخت کرده باشد در محاسبه مبلغ خسارت، این سرمایه ملاک عمل خواهد بود. با توجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که مصوبه دولت کاملا منطبق با قانون بوده است.

دیه راننده مقصر چقدر است + شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه

شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر

پرداخت دیه به راننده مقصر در حوادث رانندگی شرایط دارد که در ادامه شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر بیان می شود دیه رانندگان مقصر از محل بیمه حوادث سرنشین پرداخت می‌گردد. در ضمن پرداخت دیه به راننده مقصر در صورتی انجام می‌شود، که جزء استثنائات نباشد و دارای گواهینامه مجاز باشد و اینکه راننده مقصر حادثه فوت کند و یا دچار نقص عضو کلی و یا جزئی شود. پرداخت دیه به راننده مقصر از محل بیمه حوادث سرنشین پرداخت می‌گردد. لازم به ذکر است که قبل از این قانون به راننده مقصر حادثه دیه جرح تعلق نمی گرفت که با تصویب این قانون و ایین نامه ان در دولت دیه جرح نیز به دیه راننده مقصر حادثه رانندگی پرداخت می شود که قبل از تصویب این قانون دیه راننده مقصر پرداخت نمی‌شد.

دیه راننده مقصر چقدر است + شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه

مدارک لازم برای دیه راننده مقصر

اصل کوپن(برش) خسارت و تصویر بیمه‌ ثالث یا مدرکی مبنی بر داشتن بیمه‌نامه
تصویر گواهینامه رانندگی و کارت مشخصات اتومبیل مقصر
تصویر استعلامات بیمه‌نامه و صورت‌حساب پرداخت حق بیمه
تصویر کروکی پلیس راهور یا نظریه کارشناسی رسمی دادگستری
تصویر صورت جلسه اولیه یگان انتظامی محل وقوع
تصویر گزارش یگان انتظامی و اوراق بازجویی

دیه راننده مقصر چقدر است + شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه

مدارک لازم برای پرداخت دیه راننده مقصر نقص عضو شده

تصویر صورتحساب هزینه‌های بیمارستانی و مدارک بالینی
تصویر نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه‌گر
تصویر رای منع تعقیب

دیه راننده مقصر چقدر است + شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه

مدارک لازم برای دیه راننده مقصر فوت شده

تصویر برابر با اصل شده معاینه جسد و در صورت ارجاع به کمیسیون پزشکی نتیجه سم‌شناسی
تصویر برابر اصل شده جواز دفن
تصویر برابر اصل شده گواهی فوت
گواهی انحصار وراثت نامحدود
تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه راننده مجروح یا فوت شده

برچسب‌ها: ,

جدیدترین مطالب