نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب ۱۴۰۳

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب ۱۴۰۳

سوالات آیین نامه ۱۴۰۳ با جواب را در این بخش برایتان تهیه و تنظیم نموده ایم و اگر به دنبال نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب هستید در این بخش از سایت سماتک می خوانید. در صورتی که می خواهید برای آزمون آیین نامه رانندگی پایه سوم ۱۴۰۳ آماده شوید منتخبی از مهمترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم ۱۴۰۳ به همراه جواب صحیح در ادامه آورده شده است.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب ۱۴۰۳

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب

نمونه سوالات آیین نامه پایه سوم را می توانید در این مطلب مرور کنید و اگر می خواهید قبولی قطعی در آزمون آیین نامه رانندگی پایه سوم سال ۱۴۰۳ داشته باشید، لازم است که برای شرکت در آزمون آیین نامه، نهایت دقت و توجه خود را به کار برده و شناخت کامل و کافی نسبت به جریمه خودرو و مواردی که در قانون آیین نامه به عنوان کد تخلفات رانندگی قید شده است، داشته باشید. تنها در این صورت می توانید برای قبولی قطعی در آزمون آیین نامه رانندگی پایه سوم برنامه ریزی کرده و دست خود را برای گرفتن گواهینامه رانندگی دراز کنید. در اینجا به همین تناسب، تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب سال ۱۴۰۳ را آورده ایم که با پاسخ گویی به آن ها می توانید سطح آمادگی خود برای شرکت در آزمون آیین نامه رانندگی پایه سوم را سنجیده و در صورت نیاز به مطالعه و تمرین بیشتر بپردازید.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب ۱۴۰۳

سوالات آیین نامه ۱۴۰۳ با جواب

 

نمونه سوالات مهم آیین نامه رانندگی رایگان

طی چند سال گذشته؛ هر سال سوالات آیین نامه رانندگی پیچیده و سخت تر شده اند. اگر می خواهید در آزمون آیین نامه رانندگی به میزان کافی تسلط داشته و بتوانید در همان بار اول امتحان، به نمره قبولی دست یابید؛ خوب است که سوالات مهم آیین نامه رانندگی ۱۴۰۳ را مرور کرده و به کمک خودآزمایی ها، برای حضور در جلسه اصلی آزمون، موفق تر باشید.

 

1. اگر اتومبیلی ناگهان از فرعی بیرون بیاید و جلوی ما ظاهر شود چه کار باید انجام دهید ؟

گزینه 1: باید با شتاب از کنار آن عبور کنیم

گزینه 2: باید بوق ممتد بزنیم

گزینه 3: باید چراغ داده و با سرعت از کنار او عبور کنیم

گزینه 4: باید از سرعت خود کاسته و توقف کنیم

پاسخ صحیح: گزینه 4 – باید از سرعت خود کاسته و توقف کنیم

 

2. بر روی یک جاده خیس ترمز می کنیم وسیله نقلیه ما شروع به لغزش می کند اولین کاری که باید انجام دهیم چیست ؟

گزینه 1: ترمز دستی را بکشیم

گزینه 2: پدال ترمز را بیشتر فشار دهیم

گزینه 3: فرمان را آزاد کنیم

گزینه 4: ترمز را آزاد کنیم

پاسخ صحیح: گزینه 4 – ترمز را آزاد کنیم

 

3. چرا موتور سواران نسبت به سایر رانندگان آسیب پذیر تر هستند ؟

گزینه 1: تغییرات سطح راه بر روی آن ها تاثیر بیشتری دارد

گزینه 2: محافظی اطراف خود ندارند

گزینه 3: از ایمنی پایین تری برخوردارند

گزینه 4: گزینه ۱ و ۲

پاسخ صحیح: گزینه 4 – گزینه ۱ و ۲

 

4. در صورتی که چراغ ترمز خراب باشد و کار نکند در چه صورت مجاز به رانندگی هستیم ؟

گزینه 1: در طول روز که روشنایی کافی است

گزینه 2: در شرایط اضطراری

گزینه 3: هیچ وقت مجاز به رانندگی نیستیم

گزینه 4: در روز و در شب در صورتی که روشنایی کافی باشد

پاسخ صحیح: گزینه 3 – هیچ وقت مجاز به رانندگی نیستیم

 

5. در آزاد راه ها میخ های زرد رنگ چشم گربه ای در چه محل هایی دیده می شود ؟

گزینه 1: در هر دو باند

گزینه 2: در باند کاهش سرعت

گزینه 3: در باند افزایش سرعت

گزینه 4: در محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی

پاسخ صحیح: گزینه 4 – در محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی

 

6. کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راه های یک طرفه درست است؟

گزینه 1: گردش به چپ در خیابان یک طرفه ممنوع است.

گزینه 2: رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف راست خیابان هدایت و سپس به سمت چپ گردش کنند.

گزینه 3: رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

گزینه 4: باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود.

پاسخ صحیح: گزینه 3 – رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

 

7. در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد …

گزینه 1: باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.

گزینه 2: باید از نور بالا استفاده نمود.

گزینه 3: تمام چراغ ها را باید خاموش نمود.

گزینه 4: باید از نور پایین استفاده نمود.

پاسخ صحیح: گزینه 1 – باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.

 

8. مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

گزینه 1: عبور مستقیم مجاز است

گزینه 2: جاده دو طرفه است

گزینه 3: سبقت مجاز است

گزینه 4: عبور از روبرو مجاز است

پاسخ صحیح: گزینه 2- جاده دو طرفه است

 

9. چرا باید قبل از اقدام به سبقت از یک کامیون طویل فاصله را با آن کاملا حفظ کنیم ؟

گزینه 1: زیرا بتوانید از موقعیت جلوی کامیون اطلاع داشته باشید و در نقطه کور قرار نگیرید

گزینه 2: در صورت توقف کامیون دنده عقب بگیرید

گزینه 3: زیرا برای سبقت گرفتن در پیچ ها شتاب کافی داشته باشیم

گزینه 4: برای اینکه نقطه کور قرار نگیریم

پاسخ صحیح: گزینه 1 – زیرا بتوانید از موقعیت جلوی کامیون اطلاع داشته باشید و در نقطه کور قرار نگیرید.

 

10. چرا به هنگام وزش باد در حال سبقت گرفتن از موتور سوار باید فاصله بیشتری را رعایت نمود؟

گزینه 1. ممکن است موتور سوار در اثر وزش باد، موتور را خاموش کند

گزینه 2. ممکن است موتور سوار بطور ناگهانی متوقف شود

گزینه 3. ممکن است موتور سوار بیش از حد معمول سرعت داشته باشد

گزینه 4. ممکن است موتور سوار در اثر وزش باد منحرف شود

پاسخ: گزینه 4

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب ۱۴۰۳

مهم ترین سوالات آیین نامه اصلی با جواب

 

11. پایین بودن کدام یک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود؟

گزینه 1. سطح ضد یخ

گزینه 2. سطح روغن ترمز

گزینه 3. سطح آب باطری

گزینه 4. سطح آب خنک کننده رادیاتور

پاسخ: گزینه 2

 

12. پس از روشن کردن شدن موتور برای حرکت ابتدا چه عملی را باید انجام دهیم؟

گزینه 1. آزمایش ترمز

گزینه 2. صندلی را تنظیم کنیم

گزینه 3. بستن کمربند ایمنی

گزینه 4. خواباندن ترمز دستی

پاسخ: گزینه 3

 

13. پایین بودن کدام یک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود؟

گزینه 1. سطح ضد یخ

گزینه 2. سطح روغن ترمز

گزینه 3. سطح آب باطری

گزینه 4. سطح آب خنک کننده رادیاتور

پاسخ: گزینه 2

 

14. پس از روشن کردن شدن موتور برای حرکت ابتدا چه عملی را باید انجام دهیم؟

گزینه 1. آزمایش ترمز

گزینه 2. صندلی را تنظیم کنیم

گزینه 3. بستن کمربند ایمنی

گزینه 4. خواباندن ترمز دستی

پاسخ: گزینه 3

 

15. در جاده پر ترافیکی، اتومبیل ها و وسایل نقلیه دیگر پشت سر هم، به طور فشرده در حرکت هستند، چگونه می توانید از بروز حادثه جلوگیری کنید؟

گزینه 1. فاصله خود را با اتومبیل جلویی افزایش می دهید

گزینه 2. پای خود را روی ترمز قرار می دهید

گزینه 3. چراغ های خطر را روشن می کنید

گزینه 4. در شانه خاکی توقف می کنید

پاسخ: گزینه 1

 

16. برای جلوگیری از لغزندگی اتومبیل در شرایط یخبندان چه تجهیزاتی لازم است؟

گزینه 1. اگر چرخ ها شروع به لغزندگی کرد، از ترمز دستی استفاده کنید.

گزینه 2. در تمامی مواقع از دنده یک استفاده کنید.

گزینه 3. با سرعت کمتر و با دنده سنگین حرکت کنید.

گزینه 4. به دفعات بیشتر و به آرامی ترمز کنید.

پاسخ: گزینه 3

 

17. ترتیب کدام یک از پاسخ های زیر برای روشن کردن اتومبیل صحیح است؟

گزینه 1. خلاص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن

گزینه 2. تنظیم آینه ها، خلاص کردن دنده و روشن کردن

گزینه 3. گرفتن کلاچ، خلاص کردن دنده و روشن کردن

گزینه 4. هیچکدام

پاسخ: گزینه 3

 

18. مستطیل افقی معمولا برای تابلوهای …. به کار می رود.

گزینه 1. راهنمای و هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری

گزینه 2. راهنمای برای تابلوهای دستوری و خدمات

گزینه 3. هشدار دهنده برای خطر

گزینه 4. دستوری و آگاهی از خطرات

پاسخ: گزینه 1

 

19. توقف یا ایستادن در کدام یک از محل ها مجاز است ؟

گزینه 1. گذرگاه پیاده

گزینه 2. پیاده رو

گزینه 3. کنار وسیله نقلیه ای که خود در حال توقف می باشد

گزینه 4. محدوده پارک آزاد

پاسخ: گزینه 4

 

20. در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی و رانندگی در وسط تقاطع …. ؟

گزینه 1. متوقف می شوید.

گزینه 2. برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهیم

گزینه 3. بدون رعایت حق تقدم می توان عبور کرد

گزینه 4. بلافاصله ترمز کرده با دنده عقب پشت خط عابر متوقف می شوید

پاسخ: گزینه 2

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب ۱۴۰۳

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب

 

21. ما بین شما و اتومبیل جلویی فاصله ی ۲ ثانیه ای مناسب خواهد بود چنانچه … ؟

گزینه 1: وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد

گزینه 2: هوا مه آلود باشد

گزینه 3: هوا بارانی باشد

گزینه 4: هوا مرطوب و جاده خیس باشد

پاسخ صحیح: گزینه 1 – وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد

 

22. هوای گرم بر کدام قسمت خودرو اثر می گذارد ؟

گزینه 1: سرنشینان خودرو

گزینه 2: باد لاستیک و دمای موتور

گزینه 3: آمادگی راننده در کنترل خودرو

گزینه 4: ترمز ها

پاسخ صحیح: گزینه 2 – باد لاستیک و دمای موتور

آیی

 

23. کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح می باشد ؟

گزینه 1: چراغ راهنما – فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی

گزینه 2: تابلوها – چراغ راهنما – خط کشی – فرمان پلیس

گزینه 3: فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی

گزینه 4: فرمان پلیس – تابلوها – خط کشی – چراغ راهنما

پاسخ صحیح: گزینه 3 – فرمان پلیس – چراغ راهنما – تابلوها – خط کشی

 

24. در یک تقاطع در حال رانندگی هستید ، با چراغ های قرمز چشمک زن مواجه می شوید چکار باید کرد ؟

گزینه 1: به رفتن ادامه دهید

گزینه 2: توقف می کنید و منتظر چراغ سبز می شوید

گزینه 3: بدون توقف با احتیاط عبور می کنید

گزینه 4: ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کنید

پاسخ صحیح: گزینه 4 – ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کنید

 

25. چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشید ؟

گزینه 1: قادر باشیم علائم را ببینیم

گزینه 2: خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم

گزینه 3: در انتخاب مسیر دچار اشتباه نشویم

گزینه 4: از مناظر طبیعی استفاده کنیم

پاسخ صحیح: گزینه 2 – خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم

 

26. یک چراغ قرمز راهنمایی به معنی …… ؟

گزینه 1: شما باید بایستید ، مگر بخواهید گردش به چپ کنید

گزینه 2: شما باید در پشت خط ایست توقف کرده و منتظر باشید

گزینه 3: چنانچه می توانید بی خطر ترمز کنید بایستید

گزینه 4: با احتیاط عبور کنید

پاسخ صحیح: گزینه 2 – شما باید در پشت خط ایست توقف کرده و منتظر باشید

 

27. میخ های زرد رنگ چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود ؟

گزینه 1: بین شانه خاکی و باند اصلی

گزینه 2: در مسیر های ورودی و خروجی و باندهای کاهش و افزایش سرعت

گزینه 3: بین هر دو باند مجاز

گزینه 4: غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر ( یا بین محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی )

پاسخ صحیح: گزینه 4 – غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر ( یا بین محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی )

 

28. در صورت ترکیدن لاستیک جلوی اتومبیل باید …… ؟

گزینه 1: به شدت ترمز کرد به شدت ترمز کرد

گزینه 2: فرمان را رها کرد

گزینه 3: فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد

گزینه 4: ۱ و ۲ صحیح است

پاسخ صحیح: گزینه 3- ۱ و ۲ صحیح است

 

29. به هنگام رانندگی از چه فاصله ای باید پلاک اتومبیل جلویی را بخوانید ؟

گزینه 1: ۵ متری

گزینه 2: ۱۰ متری

گزینه 3: ۱۵ متری

گزینه 4: ۲۰ متری

پاسخ صحیح: گزینه 4- ۲۰ متری

 

30. در کدام یک از وضعیت های زیر باید فاصله دو ثانیه ای با اتومیل جلویی داشته باشیم؟

گزینه 1: هوا خوب و خشک باشد.

گزینه 2: هوا مرطوب باشد.

گزینه 3: هوا مه آلود باشد.

گزینه 4: هوا برفی باشد.

پاسخ صحیح: گزینه 1 – هوا خوب و خشک باشد.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب ۱۴۰۳

نمونه سوالات آیین نامه با جواب سال ۱۴۰۳

31. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد، ……………

گزینه 1: فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است.

گزینه 2: ممنوع است.

گزینه 3: در هنگام روز مجاز است.

گزینه 4: مجاز است.

پاسخ صحیح: گزینه 4 – مجاز است.

 

32. در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم‌ترین اقدام کدام است؟

گزینه 1: با کشیدن پتو بدن او را گرم نگه دارید.

گزینه 2: باز کردن راه هوایی تنفس

گزینه 3: دادن مایعات و نوشیدنی گرم

گزینه 4: مصدوم را با تکان‌ دادن بدنش به هوش آورید.

پاسخ صحیح: گزینه 2 – باز کردن راه هوایی تنفس

 

33. تا چند متری ورودی و خروجی مراکز فوریت های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه ممنوع است؟

گزینه 1: 150 متری

گزینه 2: 20 متری

گزینه 3: 15 متری

گزینه 4: محدودیتی ندارد

پاسخ صحیح: گزینه 3 – 15 متری

 

34. پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر شود؟

گزینه 1: فرمان پذیری خودرو را کاهش داده و باعث ایجاد خطر می گردد.

گزینه 2: باعث افزایش مصرف سوخت در سرعت های زیر ۵۰ کیلومتر در ساعت می شود.

گزینه 3: باعث فرسایش تایر در سرعت های بالای ۵۰ کیلومتر خواهد بود.

گزینه 4: همه موارد.

پاسخ صحیح: گزینه 1 – فرمان پذیری خودرو را کاهش داده و باعث ایجاد خطر می گردد.

 

35. در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می یابد؟

گزینه 1: آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر

گزینه 2: آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک

گزینه 3: در جاده های سنگلاخ

گزینه 4: آسفالت زبر

پاسخ صحیح: گزینه 1 – آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر

 

36. در تقاطع زیر رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد ؟ اتومبیل آتش نشانی در حال ماموریت است.

گزینه 1: آتش نشانی اتوبوس دوچرخه سواری

گزینه 2: آتش نشانی زرد دوچرخه اتوبوس

گزینه 3: آتش نشانی اتوبوس سواری دوچرخه

گزینه 4: اتوبوس دوچرخه آتش نشانی زرد

پاسخ صحیح: گزینه 1 – آتش نشانی اتوبوس دوچرخه سواری

 

37. در راه‌هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اهم از وسایل نقلیه پارک‌شده، مصالح ساختمانی، اشیاء عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی نباشد، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که ……………

گزینه 1: به سمت راست گردش می ‌کند.

گزینه 2: مسیر عبور آن‌ ها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می‌ باشد.

گزینه 3: به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌ کند.

گزینه 4: مسیر عبور آن‌ ها بسته یا سهم کمتری را دارا می ‌باشد.

پاسخ صحیح: گزینه 2- مسیر عبور آن‌ ها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می‌باشد.

 

38. در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ، پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟

گزینه 1: 15 متری

گزینه 2: 20 متری

گزینه 3: 25 متری

گزینه 4: 30 متری

پاسخ صحیح: گزینه 1: معادل 15 متری

 

39. هر باری که بر روی باربند اتومبیل حمل می شود باید :

گزینه 1: محکم بسته شود

گزینه 2: زمانی که کاملا نیاز باشد حمل شود

گزینه 3: با یک پوشش پلاستیکی پوشیده شود

گزینه 4: تا حد امکان سبک باشد

پاسخ صحیح: گزینه 1: محکم بسته شود

 

40: قفل های خاص کودکان که در وسیله نقلیه نصب می شود برای چه منظوری است ؟

گزینه 1: جهت قفل کردن سگک کمربند ایمنی

گزینه 2: جهت ممانعت از حرکت صندلی های عقب و از حرکت آنها به جلو

گزینه 3: برای اینکه کودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند

گزینه 4: جهت قفل کردن پنجره های درب اتاق

پاسخ صحیح: گزینه 3: برای اینکه کودکان به طور ناخواسته درب عقب اتومبیل را باز نکنند

 

نمونه سوالات آیین نامه پایه سوم به همراه مهمترین و جدیدترین سوالات پیچیده آیین نامه رانندگی برای متقاضیان گواهینامه پایه سوم سال ۱۴۰۳ را در بالا مطالعه کردید و امیدواریم در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۱۴۰۳ موفق شوید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب