نیم نگاهی به گذشته

نرخ عوارض اتوبان ها، بزرگراه ها و جاده های کشور

نرخ عوارض اتوبان ها، بزرگراه ها و جاده های کشور

نرخ عوارض اتوبان ها و بزرگراه های کشور

نرخ عوارض اتوبان قم گرمسار که به آن بزرگراه حرم تا حرم نیز می گویند افزایش یافته است به گزارش سماتک نرخ عوارض بزرگراه حرم تا حرم 12 هزار تومان است که در دو مرحله در اول جاده و پایان جاده از خودروها در یافت می شود.

 

نرخ عوارض اتوبان قم گرمسار

نرخ عوارض اتوبان قم گرمسار در ابتدای اتوبان 6 هزار تومان و در انتهای آن 6 هزار تومان دیگر است که جمعا مبلغ 12 هزار تومان از خودروهای سواری دریافت میشود.

 

با اعلام نرخ مصوب عوارض آزادراه های مشارکتی در سال 97، متوسط رشد درآمدهای آزادراه ها در سال 1397 نسبت به سال 1396، حدود 20 درصد پیش بینی شده است.

 

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مهدی حیدری با اشاره به ابلاغیه نرخ جدیدعوارض آزادراهی 97 اظهار داشت:برای هماهنگی و پاسخگویی برابر به مراجع ذیصلاح، روش محاسبه نرخ عوارض که بر اساس پارامترهای حقوقی و اقتصادی شامل مانده سرمایه­ گذاری صورت گرفت، آمار تردد به تفکیک خودروها، طول دوره بهره­برداری باقیمانده، اندازه کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر خدمت گیرنده از شبکه آزادراهی، صورت پذبرفته است.

 

نرخ عوارض جاده چالوس

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی افزود:در راستای استهلاک کامل اصل و سود سرمایه ساخت آزادراه ها در چارچوب زمان بندی پیوست قرارداد، می­بایست سالانه به طور متوسط حدود 40 درصد درآمد آزادراه ها افزایش یابد.

 

نرخ عوارض جاده قم گرمسار

حیدری با اشاره به رشد سالانه موردنیاز جهت استهلاک سرمایه و رشد درآمد از سال1397 تا پایان دوره واگذاری آزادراه ها گفت:در راستای تحقق شاخص های مرتبط با رفاه اجتماعی و به منظور کاهش فشار تورمی بر کاربران جاده ای نرخ های مصوب قابل دفاع است. چرا که بر اساس آن درصد رشد درآمد در سال 1397 از درصد رشد قابل انتظار در طرح های تجاری بسیار پایین­تر است.

 

نرخ عوارض اتوبان گرمسار

وی تصریح کرد:لذا با هدف حمایت از اندیشه و تفکر سرمایه ­گذاری و لزوم استهلاک سرمایه گذاری انجام شده در آزادراه مطابق قراردادهای سرمایه­ گذاری، می­بایست با پذیرش بخشی از پیامدهای احتمالی اجتماعی در سنوات آتی میزان رشد افزایش درآمد سالانه متناسب تر در نظر گرفته شود تا دولت بر اساس مانده مطالبات سرمایه­ گذاری، هزینه ­های تأمین مالی مضاعفی را متحمل نگردد و فضای امن سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران تامین کند.

نرخ عوارض اتوبان ها، بزرگراه ها و جاده های کشور

نرخ عوارض اتوبان تهران قم

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به درصد رشد درآمدهای آزادراه ها در سال 1397 نسبت به سال 1396 گفت:متوسط رشد درآمدهای آزادراه ها در سال 1397 با نرخ های مصوب جدید نسبت به سال 1396، حدود 20 درصد پیش بینی شده است.

 

نرخ عوارض بزرگراه حرم تا حرم

وی همچنین به متوسط درصد رشد عوارض در سال 1397 نسبت به سال 1395 اشاره کرد و گفت:در سال 1397، نرخ عوارض آزادراه کنارگذر غربی اصفهان با 33 درصد افزایش بیشترین و آزادراه اهواز- بندر امام با 5 درصد افزایش کمترین رشد را در تغییرات نرخ عوارض در آزادراه ها نسبت به آخرین ابلاغ داشته است.

 

پرداخت الکترونیکی عوارض جاده ای

پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو در جاده های کشور امکان پذیر می باشد.

نرخ عوارض اتوبان ها، بزرگراه ها و جاده های کشور

جدیدترین مطالب