شرایط کاپوتاژ ماشین های خارجی برای ورود به ایران

شرایط کاپوتاژ ماشین های خارجی برای ورود به ایران

شرایط کاپوتاژ ماشین های خارجی برای ورود به ایران

به تازگی از طرف گمرک ایران اعلام شده است که کاپوتاژ ماشین جهانگردانی که دوست دارند با خودرو شخصی خود وارد ایران شوند مجوز ورود موقت به آنها داده می شود و حتی ایرانیان خارج از کشور هم می توانند از این طرح استفاده نموده و  وارد ایران شوند این ورود موقت جهانگردان و مسافران خارجی تحت شرایطی امکان زیر می باشد که شرایط ورودشان در این مطلب گفته خواهد شد در ادامه جزئیات بیشتر شرایط کاپوتاژ ماشین های خارجی برای ورود به ایران را در است سماتک مشاهده خواهید کرد در ادامه با ما همراه باشید.

 

ورود موقت خودرو سواری به ایران

گمرک ایران اعلام کرده است که صدور پروانه ورود موقت برای خودروهای سواری وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می شود که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند.

 

مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای این شرایط هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می شوند، هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانون های جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودی ارائه دهند، می توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز، عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه الضمان به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه های مجاز وارد و خارج شوند.

شرایط کاپوتاژ ماشین های خارجی برای ورود به ایران

ورود موقت خودرو به ایران

 

شرایط ورود موقت خودرو سواری شخصی به همراه مسافر
خارجی ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه دوپاساژ یا تریپ تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با واردکننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون های اتومبیلرانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر بوده – با لحاظ کردن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده روی کارنه – و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه قید شده است)، نسبت به ورود موقت خودرو به کشور اقدام کنند.

 

مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می شوند، سه ماه است و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند و تمدید مهلت های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

 

خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از 10 روز وارد کشور می شوند، جهت اخذ پلاک موقت شهربانی پس از اخذ گواهی مربوطه از گمرک مرز ورود باید به اولین واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه کنند.

شرایط کاپوتاژ ماشین های خارجی برای ورود به ایران

ورود موقت خودرو به ایران

 

کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ یا تریپ تیک نشده اند، می توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا تضمین بیمه نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر اقدام کنند که این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی شود.

جدیدترین مطالب