نیم نگاهی به گذشته

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ساختمان پلاسکو یکی از بزرگترین مراکز تجاری در تهران بود که هفته پیش به خاطر آتش سوزی در بخشی از ساختمان دچار حادثه شد و طی این حادثه بخش اعظم این ساختمان فرو ریخت که در این حادثه تلخ تعدادی از آتش نشانان عزیز شهید شدند و کسانی هم که در این مرکز تجاری به کسب و کار مشغول بودند فوت کردند و مغازه شان از بین رفت ولی یک بخشی از ساختمان پلاسکو هنوز پا برجاست و از بین نرفته است در ادامه تصاویری از ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

تصاویری از ساختمان پلاسکو پس از آتش سوزی و ریزش برج پلاسکو

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آوار برداری

ویرانه های پلاسکو بعد از اتمام آواربرداری + تصاویر

 

مطالب مرتبط »

 

اسامی آتش نشانان شهید در ساختمان پلاسکو + تصاویر

 

گزارش تصویری از اتمام آواربرداری در پلاسکو + تصاویر

 

یک جلد قرآن در آتش مهیب پلاسکو نسوخت + تصاویر

 

اوضاع و احوال مغازه داران و کسبه پلاسکو + تصاویر

 

عکس العمل زیبای هدیه تهرانی به حادثه پلاسکو

 

قسمت های سالم ساختمان پلاسکو که خراب نشده است (عکس)

جدیدترین مطالب