تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

دختران و زنان عراقی کرد در تظاهرات شرکت نمودند آنها خواستار جدایی اربیل می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش سماتک: دختران و زنان علیرغم مخالفت های دولت مرکزی عراق و مغایرت آشکار با قوانین بین المللی، اقلیم کردستان دختران و زنان خود را برای برگزاری رفراندوم جدایی از کشور عراق آماده میکند.

 

تظاهرات دختران و زنان عراقی که خواستار جدایی اربیل می باشند کردهای اقلیم عراق دوست دارند برای خود کشوری مستقل داشته باشند چند روز است که همه دختران و پسران کرد عراق در حال تظاهرات و اعتراضات خود علیه دولت عراق می باشند .

 

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

اعتراضات زنان و دختران کرد عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

دختران و زنان کرد عراق در تظاهرات

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تظاهران دختران و زنان کرد عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

راهپیمایی اقلیم کردستان عراق

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

تصاویری از تظاهرات دختران و زنان عراقی

جدیدترین مطالب